Design för film och tv

Utbildningen Design för film och tv handlar om personligt berättande, hantverk och teamarbete. Med berättelsen som grund ska du kunna förverkliga din vision till en värld som kan förmedlas till åskådaren. Du får söka dig fram till ett eget visuellt uttryck genom handledning, övningar och produktioner. Samskapande är en viktig del i undervisningen.

Antal studieplatser: 4-6

Så här söker du till Design för film och tv

Att arbeta med design för film och tv

Produktionsdesignern arbetar med att ge en produktion ett samordnat visuellt uttryck genom användning av scenografi, rekvisita, grafik och i vissa fall även kostymer, smink och specialeffekter.

Allt är möjligt. Produktionsdesign skapar stämning, atmosfär och ramen för en film eller tv-produktion genom uttrycksfull användning av utrymme, objekt, ljus, former och färger.

Att arbeta med design för film och tv handlar till stor del om teamarbete och till viss del om arbetsledning.

Att berätta visuellt, att förmedla en stämning och en känsla som stöder det man vill berätta och att tillsammans med de andra i teamet komma fram till det bästa sättet att gestalta en berättelse.

Utbildningen

Syftet med utbildningen är att tillsammans med regissören och fotografen, samt den övriga konstnärliga och tekniska personalen, ge dig färdigheter att ta ansvar för planering och genomförande av den visuella utformningen och funktionella helheten av olika produktioner.

Vid sidan av den professionella kompetensen uppmuntras du att intressera dig för experimentell och utforskande scenografi även när det gäller visuella framställningar inom andra typer av medier samt att utveckla nya arbetssätt.

Utbildningen utgår från konstnärlig, experimentell och forskningsinriktad verksamhet samt professionell praxis inom branschen.

Under kandidatprogrammet lär du dig att förstå scenografens uppgift i samband med olika film- och tv-produktioner samt bedöma hur genomförbara de egna planerna är ur ett konstnärligt och praktiskt perspektiv. Du blir insatt i olika scenografiska metoder och visualiseringsmetoder för att med hjälp av dem utveckla ditt personliga uttryck.

Den som har genomfört sina studier i design för film och tv har färdigheter att:

 • arbeta som scenograf/production designer i film-, tv- och andra audiovisuella produktioner
 • identifiera och aktivt utveckla sin konstnärliga vision
 • agera konstruktivt som medlem av ett konstnärligt team och förstå sitt ansvarsområde i relation till de andra i teamet
 • identifiera och dra nytta av praxis, begrepp, forskningsresultat och konstnärliga uttryckssätt inom sin bransch
 • skaffa nödvändig information och komplettera sitt kunnande
 • leda och motivera arbetsgruppen som bygger upp scenografin
 • hantera och följa budget i en produktion
 • fortsätta sina studier i ett masterprogram

Med berättelsen som grund ska du kunna förverkliga din vision till konkreta bilder som kan förmedlas till åskådaren.

En viktig del av utbildningen är att söka sig fram till ett eget visuellt uttryck. Hantverket och tekniken är viktiga för att du ska bli fri i ditt kreativa tänkande. Du får både individuell handledning och handledning i team för att utveckla din kreativitet, konstnärlighet och ditt eget berättande.

Studierna består av övningar och produktioner, ofta tillsammans med studenter på andra utbildningar. Samskapande är en viktig del i undervisningen. Under filmövningarna jobbar du intensivt ihop med de andra utbildningarna som filmmanus, filmfoto, filmregi, filmproduktion, filmklipp och filmljud.

Första året innehåller mer teori än det andra och tredje året, då vi jobbar mer praktiskt med produktionsövningar.

Ur innehållet

En betydande del av studierna ges tillsammans med studenter inom andra film och tv- inriktningar.

Via kurser och alltmer krävande övningsarbeten lär du dig att behärska helheten av konstnärlighet, produktion och teknik inom ditt yrkesområde. I samband med produktionsövningarna får du insikter i den professionella praxisen och utvecklar din förmåga att arbeta i grupp.

Bland de viktigaste färdigheterna som undervisningen ger finns färdigheten för ett övergripande visuellt och dramaturgiskt angreppsätt med hänsyn till innehållet i film- och tv-framställningar. Vidare utvecklas den rumsliga, visuella och konceptuella gestaltningsförmågan, den sceniska visualiseringsförmågan samt de kommunikativa färdigheterna och samarbetsförmågan. Dessutom lär du dig att behärska såväl den tekniska processen i praktiken som att tänka kritiskt och analytiskt och bli insatt i tradition och trender inom den egna branschen.

I utbildningen ingår att behärska hela processen av visuell helhetsplanering, från förhandsplanering och visualisering till genomförande. Under utbildningen blir du insatt i scenografiplaneringens olika arbetsskeden samt de konstnärliga aspekterna och produktionsfaktorerna i samspelet inom film- och tv-produktioner.

Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

 • Dramaturgi
 • Visuellt berättande
 • Ljussättning
 • Kamerateknik
 • Teckna, skapa modeller
 • Konstruktion och hållbarhetslära
 • Specialeffekter/ VFX
 • 3D-tekniker
 • Kostymdesign
 • Mask- och perukdesign
 • Teaterscenografi
 • Arkitektur
 • Digitala media
 • Filmhistoria

Behörighet

För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Värdefulla förkunskaper

Det viktigaste är att du har ett bildintresse och en vilja att berätta filmiskt. Du kanske har sysslat med fotografi eller måleri. Någon form av förutbildning inom film är meriterande och du vill utveckla visuellt, rumsligt och dramaturgiskt tänkande och ha förmågan att arbeta både självständigt och i grupp.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen i högerspalten. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  -ditt cv, helst i pdf-format och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, helst i pdf-format, max 4 000 tecken (ca 1 A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Tekniska problem med din ansökan?

Kontakta den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se).

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för våra sju kandidatinriktningar med start ht15 är 1 638 000 SEK (tre år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Design för film och tv

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Preliminärt ht 2018

Ansökan: Preliminärt november 2017 - januari 2018

Mer om utbildningen

Design för film och tv är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Bild, ljud och rum för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.


Mer om hur du söker

Du hittar detaljerad information om hur du söker här:


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring Sara Sigsjö +46 8 49 400 291 eller mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Inriktningsbilaga