Berättande animerad film

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att göra animerade filmer. Du arbetar med gestaltning, idéutveckling, berättande och olika animationstekniker. Vi ser animatören som någon som utvecklar, driver och förverkligar sina egna projekt med utgångspunkt i en praktisk, historisk och filosofisk förståelse av animation. Animationen tillåter oss att föreställa oss en annan möjlig värld, både hur den kan formuleras och representeras. I samarbeten med andra kandidatutbildningar vid Stockholms dramatiska högskola får du också möjligheter att utforska olika yrkesroller i branschen för att sedan kunna arbeta som regissör, animatör eller manusförfattare.

Antal studieplatser: ca 8

Att arbeta med animerad film

Animationen uppstod ur experiment med ljus och bild och fungerade som en brygga från ett text- och tryckbaserat samhälle till ett präglat av kamerans bilder. Än idag fortsätter animationen att omdefiniera hur rörliga bilder kan se ut och distribueras. Digitala tekniker har förenklat processen och möjliggör ett eget skapande oberoende av stora produktionsapparater vilket medför en mångfald av uttryck. Animerad film är en växande bransch och det behövs fler som kan jobba som animatörer, manusförfattare, tecknare av bildmanus eller dockmakare. Högskolans många inriktningar inom film, media, teater och skådespeleri ger oss möjligheter att utforska animationens olika yrkesroller i samarbeten och produktionsövningar.

Utbildningen

Under utbildningen varvar vi teori och praktik och du får utveckla din egen konstnärlighet, samt fokusera på teknik och samarbete eftersom de alla är nödvändiga delar för att göra animerad film.

År 1 arbetar vi med att utveckla idéer i animationsworkshoppar där vi även studerar animationshistoria, teori och filosofi. Vi utvecklar idéer till manus och arbetar praktiskt med animationsstudion och dess möjliga yrkesroller.
År 2 fokuserar vi på praktik och att lära känna branschen, vi övar på att utveckla en egen karaktär och på att var och en ska hitta sin berättelse.
År 3 gör vi varsin film och hittar vår väg in i branschen.

Vi arbetar med både digitala och analoga tekniker och har till exempel kurser i mjukvaror och teori och har workshoppar i allt från lera, dockarmaturer, teckning, manus, regi, dramaturgi, ljus och ljud. Vi gör fria projekt samt tematiska workshoppar där vi förhåller oss till givna ramar i de konstnärliga uttrycken. Under utbildningen erbjuds föreläsningar i dramaturgi, filmhistoria, filmklippning, dokumentärt berättande och ljuddesign. Vi har gemensamma produktionsövningar med kandidatutbildningarna i tv och film och det finns en livlig kontakt med skådespelar- och mimstudenter och även en dialog med kandidatutbildningarna i scenografi, kostymdesign, mask- och perukdesign, samt ljusdesign.

Du har hela tiden kontakt med film-, tv- och mediebranschen. Yrkesutövare bjuds in som gästlärare, föreläsare och handledare. Genom din praktik kan du också pröva på olika yrkesroller inom produktionen av animation.

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Det viktigaste är att du har berättarglädje, bildintresse, tålamod och samarbetsförmåga. Du behöver också en stark vilja att berätta i rörlig bild och ett brinnande intresse för animerad film.

Praktisk erfarenhet från film-, spel- eller mediebranschen är bra att ha, men inget krav. Förberedande konstskola, serietecknarkurs, skrivarkurs eller liknande är också meriterande.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Skriv ett personligt brev där du beskriver dig själv. Berätta vad du har gjort tidigare, vad du gör nu och varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 1500 tecken.

  - Skapa en karaktär och skriv en karaktärsbeskrivning. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 1000 tecken.

  - Teckna karaktären, som du skapat enligt punkten ovan, i helfigur framifrån, i profil och bakifrån. Ladda upp som bild (använd formaten gif, jpg eller png).

  - Gör ett kollage av en påhittad stad, blanda tekniker t.ex. foton och teckningar. Format: liggande A4, upplösning 150 dpi. Ladda upp som bild (helst i jpg-format).

  - Hitta en berättelse i litteraturen, dagstidningen, vardagen etc. Beskriv varför just den borde bli animerad film. Ladda upp beskrivningen som en textfil (helst i PDF-format), max 1500 tecken (ca en halv A4).

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

I mitten av januari 2016 får du, genom ett meddelande i ansökningssystemet, information om den fortsatta antagningsprocessen. Då får du bland annat veta vilka datum som gäller för de olika stegen i antagningen.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Berättande animerad film är 1 666 800 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Andra animationsutbildningar

www.animationsutbildningar.se hittar du länkar till andra animationsutbildningar på olika nivåer. Gå gärna in och titta.

Gästlärare och föreläsare:

Michael J Baers
Nina Bergström
Christine Bjerborn
Jonas Dahlbeck
Mats Ekberg
Linda Hambäck
Signe Baumane 
Saskia Holmkvist
Dan Lageryd
Max Andersson
Jessica Laurén
Jonas Odell
Annika Wik 
Niki Lindroth von Bahr
Anna Mantzaris
Jöns Mellgren
Pernilla Persson
Åsa Sjöström
Liselotte Wajstedt
Lisa Björkström

Titta på en film

Det här är fragment från en workshop i sandanimation. Studenterna tog vid i varandras animationer och improviserade fram filmen tillsammans.

Share |

Berättande animerad film

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Berättande animerad film är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Idé- och projektutveckling för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.

Inriktningsbilaga

Lärare

lina-persson_100x133

Lina Persson

Lektor i berättande animerad film

 

Nils Claesson

Doktorand


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.