Film – yrken & utbildningar

Är du intresserad av att gå en filmutbildning? Här finns en lista på olika yrken inom filmområdet med länkar till utbildningen på grundnivå.

BAF Stilleben 220Animatör

Animerad film är en växande bransch och därmed behövs fler som kan jobba som animatör av en karaktär, regissör av röster, manusförfattare, tecknare av bildmanus eller dockmakare. 

Dokumentärfilmare

En dokumentärfilmare skildrar människors liv, öden och historier. Ofta har dokumentärfilmaren flera roller i en filmproduktion: producent, regissör, fotograf och ljudtekniker. Dokumentärfilmen är en bred genre som rymmer allt från videoinstallationer till biograffilmer.

Filmfotograf

Filmfotografen har, tillsammans med regissören, det konstnärliga och tekniska ansvaret för en films bildberättande och visuella stil. Yrket kräver kunskaper om och känsla för ljus, komposition och rörelse. Filmfotografen är också arbetsledare för kamerateamet.

Filmklippare

Klipparen arbetar med att sammanställa det filmade råmaterialet till en färdig film. Arbetet sker i filmarbetets postproduktion. I samråd med regissören väljer filmklipparen bland de olika tagningarna, och arbetar fram filmscenernas längd och ordningsföljd.

Filmljudtekniker

En filmljudtekniker har två roller. Under filminspelningen ansvarar ljudteknikern för upptagningen av ljudet, främst av skådespelarnas dialog. I postproduktionen arbetar ljudteknikern med att ljudlägga den färdigklippta filmen – skapar ett ljudlandskap med hjälp av bakgrundsljud och ljudeffekter.

Filmproducent

En filmproducent har övergripande ansvar för en filmproduktion, från idé till färdig film. Producenten bedömer en idés bärkraft. Går det att finansiera
filmen? Hur ska vägen från idé till färdig film se ut? Producenten ansvarar också för avtal med skådespelare, filmarbetare och samproducenter.

Filmregissör

En regissör leder, tillsammans med producenten och manusförfattaren, arbetet i en filmproduktion. Filmregissören samarbetar tätt med skådespelarna och andra medarbetare för att förverkliga en vision. Yrket kräver en förmåga att lyfta fram andra människors kreativitet.

Manusförfattare

En manusförfattare skriver manus för film. Yrket handlar om att gestalta idéer, och kräver djupa kunskaper om filmberättande. Filmmanusförfattare skriver ibland manus på egen hand, men arbetet sker ofta i samarbete med filmens regissör och producent.

Designfilmochtv_220x220Production Designer

Som Production Designer arbetar du med att ge en produktion ett samordnat visuellt uttryck genom användning av scenografi, rekvisita, grafik och i vissa fall även kostymer, smink och specialeffekter.

Skådespelare/Mimare

En skådespelare/mimare lever sig in i hur andra människor tänker och känner och gestaltar det i rollfigurer. De kan exempelvis arbeta med teaterföreställningar och filmer samt i tv- och radioproduktioner. Skådespelare kan också läsa in talböcker och dubba tecknad film.

Utbildningar inom våra andra områden

Filmfestivaler

Här listar vi de filmfestivaler där våra studenters filmer har visats.