Sista chansen för examen

Påbörjade du dina studier före den 1 juli 2007 utan att avsluta dem?
Vill du ha ett examensbevis utfärdat?
Då är det dags att avsluta studierna nu.

Sista chansen för examen enligt äldre regler

Vill du få ett examensbevis utfärdat, men har oavslutade kurser, måste du avsluta dessa före den 30 juni 2015. Det innebär att alla kurser som ingår i din examen måste vara examinerade och betygsatta senast den 30 juni 2015.

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om den. En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. På examensbeviset framgår vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Observera att alla kurser som ingår i examen måste vara avslutade när du ansöker om examen. Endast hela avslutade kurser kan ingå i examen.

Ansökningsblanketterna för de respektive högskolorna finns i rutan härintill. Där finns också SKH:s lokala examensordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  I examensordningen anges de lokala regler som styr examen.

Är du osäker på om du har oavslutade kurser, eller vet att du behöver komplettera dina studier för att uppfylla kraven för examen, ska du så fort som möjligt kontakta oss för vägledning och studieplanering.

StDH (f.d. DI och Teaterhögskolan) – utbildningsinfo.stdh@uniarts.se, tfn 08–494 00 291

Har du frågor om examen, kontakta examenshandläggare Hanna Jansson:
hanna.jansson@uniarts.se, tfn 08–494 00 285

Share |