Teaterregi

En utbildning för dig som vill utvecklas som regissör inom scenkonst.

Utbildningen pågår.

Utbildningen ges på halvfart under två år. Under kortare perioder kan undervisningen vara mer intensiv. Studierna är processinriktade och problembaserade - både i grupp, i form av seminarier och praktiska workshops, och individuellt, med undersökande arbete under handledning. Vi bedömer att du under utbildningen kan fortsätta uppehålla en yrkesverksamhet parallellt med studierna.

Syfte och mål

Denna utbildning syftar till att ge dig utblickar mot nya eller angränsade scenkonstområden och inblickar i det egna konstnärskapet vad gäller regi.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är regissör inom scenkonstområdet.

Innehåll och upplägg

Termin 1 består först aven  veckolång introduktion till magisterstudier. Resten av terminen ägnas därefter åt kursen Regissören som konstnär. Du väljer här ett forskningsprojekt som du dokumenterar och gör en fördjupad konstnärlig analys på. Det kan vara en regissör, en teater, ett scenkonstområde etc. Under terminen har vi ett antal träffar, men mycket av arbetet sker på egen hand.

Termin 2 tar du det stora steget till den stora scenen i kursen Stora scenens språk. I tre steg arbetar du med en föreställningsskiss för en stor scen med koncept, inledande repetition och slutligen genomförande, med uppspel av scener för en inbjuden publik. Du samarbetar med scenograf och skådespelare i process. Du analyserar också vad du har upptäckt under ditt arbete. Kursen består även av föreläsningar och möten med konstnärer med erfarenheter av den stora scenen.

Termin 3 består av tre delkurser. I Arbetsledning och konflikthantering tittar vi på regissörens dubbla roller som konstnär och arbetsledare. Vi möter olika yrkesgrupper och studerar hur regiarbetet bäst kan organiseras för ett maximalt konstnärligt resultat. Kursen Regissören och skådespelaren är en forskning i scenens dialog. Där arbetar du med en text och en skådespelare på en tom spelplats. Den tredje kursen under den tredje terminen, Komposition, består av tvärkonstnärlig analys av likheter och skillnader mellan olika konstformer.

Termin 4 ägnar du åt kursen Konstnärlig reflektion. En kurs med reflektion kring din egen praktiska erfarenhet och ditt egna konstnärskap, i ljuset av samtidens scenkonst.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Läs mer om validering av reell kompetens.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen består av en skriftlig ansökan samt intervju.

Share |
En regissör ger regi
En regissör ger regi

Teaterregi

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2009 - vt 2011, två års studier på halvfart

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.