Movit – Regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst

Ett magisterprogram som riktar sig till dig som är verksam inom mim, cirkus, dans, teater och performance och som vill fördjupa och bredda din kunskapsnivå vad gäller regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst. Du söker med ett eget projekt som de olika utbildningsmomenten relateras till.

Ansökningstiden har gått ut.

Syfte

Kursen syftar till att med hjälp av föreläsningar, seminarier och workshops med yrkesverksamma konstnärer från olika kategorier, samt eget examensarbete, fördjupa studenternas yrkeskunnande och medvetandegöra metod och formval för hur konstnärlig idé och konstnärligt innehåll står i relation till regi och dramaturgi i rörelsebaserad scenkonst. Till detta tillkommer att i skriftligt reflekterande och kritiskt tänkande kunna formulera sig om det egna arbetet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom mim, cirkus, dans, teater och performance med tidigare erfarenhet av att iscensätta ett eget verk och som vill vidareutbilda dig genom att fördjupa och bredda dina kunskaper inom regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst.

Innehåll och upplägg

Du söker med ett eget projekt som de olika kursmomenten relateras till. Under utbildningen får du bl. a. arbeta med regi och dramaturgi i förhållande till gestaltningsform samt olika tekniker och metoder för att utforska rörelsens möjlighet till fördjupad gestaltning.

Utbildningen är uppdelad i arbetsperioder som omfattar:

  • Ledarskap och konstnärlig process
  • Idéskapande, narration och koncept
  • Regissörens verktyg
  • Dramaturgiska strukturer och redskap
  • Relation till publik
  • Produktionsprocess

Under utbildningen arbetar du undersökande, reflekterande och skrivande. Studierna består dels av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete i workshopform dels av muntlig och skriftlig reflektion. Under delar av utbildningen arbetar du självständigt med handledda uppgifter och övningar. Utbildningen avslutas med redovisning av det egna projektet.

Två kurser löper parallellt under de båda terminerna: 
- Regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst
- Reflektion

Dina kunskaper från de två kurserna relaterar du kontinuerligt till arbetet med det egna projektet

Examensarbete

Det avslutande examensarbetet består av redovisning av det egna projektet samt en skriftlig reflekterande text där du redogör för din process.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |

Movit – Regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2013 - vt 2014, Heltid

Startar: Ht 2013

Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april 2013

Lärare

Lena Stefenson
Adjunkt i mimgestaltning

Lena Stefenson är verksam som regissör, dramatiker och mimare inom teater sedan 1980-talet. Efter utbildningen på mimlinjen vid Danshögskolan (numera Mimskådespeleri vid Stockholms dramatiska högskola) var hon med om att bilda Mimensemblen, numera Teater Tre. På denna teater, samt på ett flertal andra grupper och länsteatrar som Byteatern och Dalateatern, har hon arbetat sen dess. Lena har även levt ett antal år i Italien där hon bland annat har arrangerat teaterfestivaler.

Åsa Johannisson
Lärare

Åsa Johannisson är verksam som regissör, manusförfattare och forskare inom scenkonst och film samt är är konstnärlig ledare för Circus Glass Royale (www.circusglassroyale.se). Hon arbetar huvudsakligen med interdisciplinära projekt där hon bl a har kombinerat modern cirkus med konstformer såsom konstglas, musik och film. Hennes cirkuskortfilm FISH prisades med Channel+ Award vid Nordisk panorama Film Festival 2009. Under åren 2008-2010 var hon gästforskare och projektledare vid Dramatiska Institutet inom forskningsprojektet Beyond and Within (www.beyondandwithin.se) med stöd från KK-stiftelsen. Åsa har även varit gästforskare vid EDG/Konstfack samt undervisar på Dans- och Cirkushögskolan.