Masterprogram i regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, påbyggnad

Programmet är ett ettårigt påbyggnadsår och riktar sig till dig som har en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området. Du söker med en konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga inom fältet regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst.

Ansökningstiden har gått ut.

Rörelsebaserad scenkonst är ljust detta. Rörelsebaserad. Masteråret syftar till att studenten ytterligare breddar sina kunskaper inom fältet och uppnår en fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Året är i huvudsak teoretiskt och forskningsförberedande. Under året gör studenten ett självständigt arbete om 30 hp som bygger på det självständiga arbete studenten gjorde inom sin magisterexamen.

Förutom det självständiga arbetet innehåller programmet kurserna Praktisk kunskapsreflektion och Rörelsebaserad scenkonst. Inom kursen Rörelsebaserad scenkonst kommer studenterna i workshops och föreläsningar att möta yrkesverksamma utövare som representerar olika tekniker, samt fördjupa sig i texter om rörelsebaserad scenkonst.

Du kommer som kursdeltagare att möta lärare från StDH såväl som gästlärare.

Kursen Praktisk kunskapsreflektion leds av Ingela Josefson och Barbro Smeds, övriga lärare är under planering och anslås här när de blir klara.

Vem kan söka

Kursen riktar sig till dig som har en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området.

Urval

Du söker med ditt cv, ett personligt brev och en konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga inom regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst som du vill undersöka inom det självständiga arbetets ram. Efter ansökningstiden kan det vid behov bli kompletterande intervjuer.

Behörighetskrav

För att vara behörig till denna utbildning krävs att du uppfyller såväl grundläggande som särskilda behörighetskriterier.

Grundläggande behörighet till konstnärliga utbildningar på avancerad nivå (magister och master) är en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne (till exempel mediestudier, kulturstudier eller designämnen).

Särskild behörighet till denna utbildning består av: Konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området, 60 hp, Svenska 3 eller motsvarande, samt Engelska 5 eller motsvarande.

Har du inte en relevant kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Har du inte en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området?

Då kan du ansöka om validering av reell kompetens motsvarande en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området.

Ansök så här:
Ansök om validering av reell kompetens motsvarande en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området genom att göra detta på en separat bilaga till din digitala ansökan som du förser med rubriken ”Ansökan om validering av reell kompetens motsvarande en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området”. I denna ansökan ger du utförlig information om utbildningar, arbetserfarenheter, konstnärliga produktioner och annat du vill åberopa.

För att du ska kunna få din ansökan om validering av reell kompetens motsvarande en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området beviljad ska du visa att du har:

 • minst ca 2 års eftergymnasial utbildning som är relevant för utbildningen eller
 • minst ca 2 års yrkeserfarenhet som är relevant för utbildningen eller
 • minst ca 2 års eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenhet som är relevant för utbildningen.

Samtliga meriter du åberopar i ansökan om validering av reell kompetens ska styrkas med undertecknade intyg. Detta är obligatoriskt! Din eftergymnasiala utbildning ska styrkas med studieintyg. Din yrkeserfarenhet ska styrkas med hjälp av korta intyg där det på ett tydligt sätt framgår vad du har gjort och under vilken tidsperiod. Intygen kan vara skrivna av uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartners, producenter, medarbetare/kollegor. Vi tar inga referenser, godtar inte hemsidor som intyg, och vi googlar inte sökande. Samma regler gäller för alla, och inga undantag görs från ovanstående.

Besvara även utförligt två frågor:

 1. Vilka speciella kunskaper har du för att klara av den utbildning du söker?
 2. Hur har du skaffat dessa kunskaper?

OBS. Om du saknar både en relevant kandidatexamen och en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området, och därför ansöker om validering av reell kompetens motsvarande både kandidat och magister enligt ovanstående så behöver du alltså visa att du har totalt minst 8 års relevant eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenhet, varav minst 2 år ska vara motsvarande en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området.

Om du bedöms uppfylla behörighetskraven eller blir beviljad validering av reell kompetens, går du vidare till urval. Du måste alltså visa att du är behörig eller har reell kompetens för att kunna vara med i urvalet.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  -ditt examensbevis som styrker att du har en relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en relevant kandidatexamen ska du istället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt sexårsregeln. Använd helst pdf.

  -ditt examensbevis som styrker att du har en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området, 60 hp. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området ska du istället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens motsvarande en konstnärlig magisterexamen inom det scenkonstnärliga området. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt tvåårsregeln. Använd helst pdf.

  -ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har minst Svenska 3 eller motsvarande samt minst Engelska 5 eller motsvarande. Alla kopior ska vara vidimerade. Använd helst pdf-format.

  -ditt cv, helst i pdf-format.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8 000 tecken (ca två A4).

  -en konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga inom regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst som du vill undersöka inom det självständiga arbetets ram (max tre A4). Använd helst pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Masterprogram i regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, påbyggnadsmaster, är 446 000 SEK (ett år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Masterprogram i regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, påbyggnad

Masterprogram, påbyggnad, 60 hp
Pågår 2015, Helfart

Startar: 12 januari 2015

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.