Ljudkonst 2

Ljudkonst 2 är en ettårig tvärdiciplinär magisterutbildning som vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ett ljudkonstverk.

Ansökningstiden har gått ut.

 

För vem passar utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som har konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen inom relevanta ämnen, eller motsvarande kunskaper från praktisk yrkesverksamhet.

Mål

Målet är att du ska få kunskap och förståelse för hur du kan använda dig av ljudkonst som verktyg inom olika typer av konstnärlig produktion.

Innehåll och upplägg

Ljudkonstutbildningen är tvärdisciplinär och vänder sig till olika yrkesutövare som är intresserade av att fördjupa och utforska ljudkonsten. Detta för att skapa en dialog mellan olika konstformer och för att se till att studenterna får inblick i och kunskap från flera områden.

Du får arbeta med ett projekt under året och deltar i seminarier var tredje vecka. Parallellt med ditt eget projekt deltar du i föreläsningar och seminarier som berör samtida ljudkonst. Du gör också en skriftlig kunskapsreflektion av ditt arbete.

För att förstärka kursens interdisciplinära karaktär kommer föreläsarna och lärarna från skilda yrkesområden. Externa föreläsare kommer regelbundet att medverka.

Under kursen får du tillgång till en egen dator och annan teknik som finns här på StDH. 

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i så fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

 

Share |
mikrofon
mikrofon

Ljudkonst 2

Magisterprogram, avancerad nivå, 60 hp
ht 2012 - vt 2013, heltid

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Lärare

Lotta Erikson

Lektor i radioproduktion

Lotta Erikson är dokumentär-, radio- och filmmakare.

Ninni Hasselberg

Gästlärare

Jenny Sunesson

Gästlärare

Utbildningsplan