Från Troja till Verdun – Körvärk

För konstnärer inom mim, dans, opera, teater, scen- och filmdramatik, ljusdesign, cirkus- och performance.

Ansökningstiden har gått ut.

Det här är en kurs för dig som tycker dig kunna det vanliga berättandet av berättelser. Det vi ser på bio, i teve, läser i tidningar eller hör på radio. Det berättande som sällan överraskar eller utmanar. Som, hur bra det än är, syns följa konventioner och mallar som lärs ut i alla kurser, böcker och privata diskussioner.

Berättelser som alltid verkar söka upp huvudpersoner, lite bättre eller sämre än vi, men som aldrig är som vi. Men tittar man på oss å andra sidan är det väl inte mycket i oss som kvalificerar till att vara huvudperson. Vi är fega, ängsliga och lätta att skrämma bort eller flytta undan. I tidens stora händelser är vi statister. Det är vår undran och våra gapande munnar som blir bakgrund till de verkliga sensationerna. De sensationer som upplevs av "de riktiga människorna". De som bestämmer – och därför bestämmer vad som ska berättas.

Nu tänkte vi ändra på det. Nu är det vår tur att berätta. Och berätta om oss och om vad vi ser och vad det vi upplever gör med oss och betyder för oss. Vi ska söka upp två av hjältarnas allra bredaste katastrofer: Belägringen av den turkiska staden Troja under det trojanska kriget för 3 500 år sedan och striderna under första världskriget vid staden Verdun i nordöstra Frankrike. För att berätta om vad dessa krig gjorde och fortfarande gör med oss har vi nu beslutat att bilda en kör; en kör som talar med ord, kropp och rörelse. En sådan som en gång fanns i gamla pjäser och som i diskussion och vittnesmål försökte utmana makten och sätta dess gräsligheter på det hala. Och denna nya match – fastän med så gamla och lysande förebilder – går vi mot vår tids omgivande gräsligheter. Historien kan ännu lära oss något om oss själva och det kanske inte är för sent att påverka vår tid.

Syfte

Tillsammans gör vi ett sceniskt verk i gränslandet mellan performance och scenisk installation där ljuset utgör en väsentlig del av den visuella gestaltningen. Den konstnärliga processen sker genom att du bidrar med dina idéer och din livs- och yrkeserfarenhet och att vi gemensamt experimenterar och undersöker. I kursen ingår workshoppar, föreläsningar och seminarier. Och inte minst: studieresor till Troja, Turkiet och Verdun, Frankrike!

Målgrupp

Konstnärer inom mim, dans, opera, teater, media, scen- och filmdramatik, ljusdesign, cirkus- och performance.

Upplägg

Vid träffas på högskolan en vecka i månaden. Däremellan arbetar du självständigt med uppgifter. Vi bedömer därför att du under större delen av utbildningen ska kunna arbeta vid sidan av utbildningen.

Antagningsprocessen

Du söker med personligt brev och motiverar varför du vill gå kursen. Efter ansökningstiden kommer de som går vidare att kallas till en intervju samt ett praktiskt prov på StDH i mitten av maj.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |

Från Troja till Verdun – Körvärk

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2013 - vt 2014, Heltid, 1-2 veckors kursträffar/månad, däremellan självständigt arbete

Startar: Ht 2013

Ansökan: Sista ansökningsdag var 18 april 2013

Lärare

Aleksandra Czarnecki Plaude
Lektor i rörelsegestaltning och rytmik

Aleksandra är verksam som teaterkoreograf, scenkonstnär och pianist. Hon har en magisterexamen från Kungliga Musikhögskolan med specialisering rörelsekoreografi och pianoimprovisation samt en musiklärarexamen inriktning rytmik också från KMH. Hon är diplomerad Kundaliniyogalärare.

Utanför StDH har hon undervisat på Kungliga Musikhögskolan, Dans- och Cirkushögskolan, s.e.t. mm samt internationellt i bl.a. Irland, Kina, Polen, Österrike, Tyskland och Tanzania.


Thomas Mirstam
Lektor i ljusdesign

Thomas Mirstam undervisar i ljus och är ansvarig för ljusdesignutbildningen på StDH.

Från slutet av 1980-talet till början av 2000-talet ansvarade han för teaterteknikutbildningen på DI och de senaste 9 åren har han som prefekt ansvarat för samtliga scenkonstutbildningar.

Thomas har drygt 60 produktioner bakom sig som professionell ljusdesigner för dans, teater, musik, opera och en hel del andra och udda sammanhang. Ett par längre perioder var han anställd på Fria Proteatern och Stockholms stadsteater.

 

Harald Stjerne
Professor i filmmanus, lektor i filmregi

Harald Stjerne är regissör och författare inom film, teater, radio och tv. Han är verksam på DI / StDH sedan 1990.