Filmmusik

Ett masterprogram för dig som komponerar musik för film. Du får medverka i de produktioner som görs av filmstudenterna på StDH och undervisningen sker både här och på Kungliga musikhögskolan. Detta innebär att kurserna genomgående baseras på de autentiska produktions- och samarbetssituationer som präglar filmarbetet.

Detta program ges nästa gång höstterminen 2013.

 

Hösten 2010 startade för andra gången masterprogrammet i filmmusikkomposition, ett unikt samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan (KMH) och Stockholms dramatiska hösgkola (StDH).

Målgrupp

Att komponera musik för film ställer höga krav på såväl musikaliskt, dramaturgiskt och tekniskt kunnande. Kompositören behöver kunna behärska ett brett spektrum av musikaliska uttrycksmedel, kompositionstekniker och stilar - samt ha en utpräglad känsla för musikdramatisk gestaltning i samspel med andra medier.

Ett starkt intresse för, och förståelse av, filmiskt berättande är nödvändigt - liksom stora kunskaper i musik- och ljudteknik samt i de specifika tekniker och arbetsmetoder som filmkomponerandet kräver. Det är också i högsta grad en förutsättning att man har förmåga att arbeta i team och kan inordna sin egen kreativa process i ett större och mer övergripande konstnärligt och berättande sammanhang.

Innehåll och upplägg

Masterprogrammet antog fyra studenter ht 2010. Studenterna medverkar i de produktioner som görs av våra filmstudenter, och undervisningen sker både här och på KMH. Detta innebär att kurserna genomgående baseras på de autentiska produktions- och samarbetssituationer som präglar filmarbetet.

Kurser

  • Filmljud för tonsättare: 3 hp, termin 1
  • Filmberättande och Dramaturgi: 4,5 hp, termin 1
  • Produktionsövning: Seriefilm mellan 11 och 12: 8 hp, termin 1
  • Mixning (2.0-5.1): 2 hp, termin 2
  • Filmberättande och Dramaturgi: 4,5 hp, termin 2
  • Produktionsövning; Mittfilm: 15 hp, termin 2
  • Filmberättande och Dramaturgi: 1,5 hp, termin 3
  • Produktionsövning; Slutfilm: 20 hp, termin 4
  • Filmberättande och dramaturgi: 1,5 hp, termin 4

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande samt godkända antagningsprov.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

 

Share |

Filmmusik

Masterprogram, 120 hp
Pågår ht 2010 - vt 2012, 2 års heltidsstudier

Startar: ht 2013

Lärare

Klas Dykhoff

Professor, filmljud

Klas Dykhoff gick filmljudutbildning på DI 1981-84. Han har därefter arbetat med inspelning och ljudläggning av lång- och kortfilm, dokumentärfilm och Tv-serier. Klas är författare till boken ”Ljudbild eller Synvilla, en bok om filmljud och ljuddesign” (Liber 2002).