Filmmusik

Ett masterprogram för dig som komponerar musik för film. Du får medverka i de produktioner som görs av filmstudenterna på StDH och undervisningen sker både här och på Kungliga musikhögskolan (KMH). Detta innebär att kurserna genomgående baseras på de autentiska produktions- och samarbetssituationer som präglar filmarbetet.

Ansökningstiden har gått ut.

Du söker programmet via KMH:s hemsida.

Hösten 2013 startar för tredje gången masterprogrammet i filmmusikkomposition, ett unikt samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan (KMH) och Stockholms dramatiska högskola (StDH).

Målgrupp

Att komponera musik för film ställer höga krav på såväl musikaliskt, dramaturgiskt och tekniskt kunnande. Kompositören behöver kunna behärska ett brett spektrum av musikaliska uttrycksmedel, kompositionstekniker och stilar - samt ha en utpräglad känsla för musikdramatisk gestaltning i samspel med andra medier.

Ett starkt intresse för, och förståelse av, filmiskt berättande är nödvändigt - liksom stora kunskaper i musik- och ljudteknik samt i de specifika tekniker och arbetsmetoder som filmkomponerandet kräver. Det är också i högsta grad en förutsättning att man har förmåga att arbeta i team och kan inordna sin egen kreativa process i ett större och mer övergripande konstnärligt och berättande sammanhang.

Innehåll och upplägg

Studenterna medverkar i de produktioner som görs av våra filmstudenter, och undervisningen sker både här och på KMH. Detta innebär att kurserna genomgående baseras på de autentiska produktions- och samarbetssituationer som präglar filmarbetet.

Share |

Filmmusik

Masterprogram, 120 hp
Pågår ht 2013 - vt 2015, 2 års heltidsstudier

Startar: ht 2013

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut

Lärare

Klas Dykhoff

Professor, filmljud

Klas Dykhoff gick filmljudutbildning på DI 1981-84. Han har därefter arbetat med inspelning och ljudläggning av lång- och kortfilm, dokumentärfilm och Tv-serier. Klas är författare till boken ”Ljudbild eller Synvilla, en bok om filmljud och ljuddesign” (Liber 2002).