Filmmanus

"Filmmanus - adaption av sensationer, topografier, minnen och öden utanför dig själv" är ett magisterprogram för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det filmiska berättandet. Utbildningen handlar om att göra research och skapa berättelser utifrån upplevelsen av historiska händelser, minnen och öden.

Är du också trött på igenkänningsrealism, trovärdighetsakrobatik och passiva huvudpersoner? Vill du inte längre gräva i dig själv efter “din egen berättelse”?

Har du drömt om, och längtat efter, att det långt bort från allt du redan sett skulle kunna finnas berättelser som handlar om dig - just för att de handlar om nåt annat?

Vi erbjuder ett års resa i tid och rum till platser, händelser, katastrofer och sammanhang du aldrig hört talas om. Vi reser och hittar kunskap och vi skapar vår story ur märkliga och intressanta skeenden i europeisk historia. En historia som var alldeles nyss och som därför fortfarande är. Vi lär oss att omforma denna historia till berättelser som handlar om oss. Och som kan belysa och påverka vår tid. Till exempel ...

 • Kvinnor i Flandern under högmedeltiden och under första världskriget ...
 • Bruges – en stad för svaga män …
 • Elsa Björkman på resa genom revolutionens Ukraina …
 • Vad en torrlagd myr på Gotland berättar om kärlek och oväntade återkomster …
 • Valerie Neuzil besöker sin vän Egon Schiele i fängelset i Neulengbach …
 • En ravin i Izonsodalen skapar en eftermiddag minst 75 år av idealiserad europeisk manlighet …

Arbeta vid sidan om?

Kursen består av mycket eget arbete under handledning med bunden undervisning ca en vecka i månaden, resten är fritt. Vi bedömer därför att du under större delen av utbildningen ska kunna arbeta vid sidan av på deltid, om dina arbetstider är så flexibla att du kan anpassa dem till kursens seminarier, workshops och föreläsningar.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att utföra research på egen hand och utifrån det arbetet skriva ett treatment.

Målet med utbildningen är att du ska få förståelse för potentialen i mötet med händelser utanför dig själv. Du ska dessutom fördjupa din förmåga att

 • skapa berättelser utifrån din research; omvandla upplevelsen av historiska händelser, topografier, minnen och öden till moderna berättelser
 • fånga det som är främmande, oväntat och obekvämt bland tänkbara inspirationer för filmberättandet
 • självständigt värdera den egna researchen i förhållande till den historiska verkligheten.

Innehåll

Under utbildningen får du skriva 4-5 olika treatments till filmmanus. Din research kan exempelvis bestå av besök vid historiska platser, studier om historiska händelser och öden ur det förgångna.

Praktisk och teoretisk undervisning i dramaturgiska strukturer pågår parallellt i form av seminarier och föreläsningar.

Programmets 60 hp är fördelade så här:

 • Research, 20 hp
 • Teori, 10 hp
 • Självständigt arbete och examination: Eget skrivande, treatment, 30 hp

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Engelsk titel

Scriptwriting - making creative use of public memory: fate, catastrophy, topography - the scriptwriter as decoder of palimpsests, 60 ECTS credit points.

 

Share |
filmare
filmare

Filmmanus

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2011 - vt 2012, 1 års heltidstudier

Lärare

Lärare på programmet är Harald Stjerne, professor i filmmanus och lektor i filmregi på Stockholms dramatiska högskola.

Utbildningsplan