Dramaturgi

En utbildning för dig som siktar på en professionell verksamhet som dramaturg.

Utbildningen pågår

Denna utbildning ger dig gedigna kunskaper för ett arbete som professionell dramaturg. Utbildningen pågår under två år med bunden undervisning ca 2 halvdagar per vecka i snitt. Under resten av tiden arbetar du självständigt med handledda uppgifter och övningar. Två praktikperioder om sammanlagt 6 månader ingår. Vi bedömer att du under utbildningen ska kunna arbeta vid sidan av på deltid.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är språk- och samhällsintresserad. Språkkunskaper får gärna inkludera utomeuropeiska språk. Du får gärna ha erfarenhet av scenkonstverksamhet, men det är inget krav. Däremot förutsätter vi naturligtvis ett starkt intresse för scenkonstområdet.

Innehåll och upplägg

Under utbildningen varvar du teoretiska studier med praktik på teatrar. Det är en stor fördel om du under utbildningstiden själv bidrar med att skaffa dig goda kunskaper om och insyn i den svenska scenkonstvärlden genom att bland annat se många föreställningar.

Kurser

  • Repertoarplanering: kursen sträcker sig över alla fyra terminer. Med en existerande teater som modell arbetar vi med pjäsval utifrån en mängd olika aspekter: samtid, framtid, tidsandan, regissör, skådespelare, de praktiska förutsättningarna i tid och rum etc.
  • Produktionsdramaturgi: kursen sträcker sig över de första tre terminerna. Som dramaturg är du textens representant på teatern. Denna kurs handlar om allt som har med en texts skapande/framtagande att göra, både nyskrivet material och klassiker. Hur du läser ett manus, bearbetar ett manus, hur du arbetar med och coachar en dramatiker men även hur du arbetar direkt med en regissör för att skapa en pjäs, kanske med research och intervjuer
  • Teori och metod: kursen sträcker sig över de första tre terminerna. Behandlar teorier om dramaturgi och olika dramaturgiska läror, teatersociologi, kulturpolitik och kultursociologi
  • Dramatisering: kursen sträcker sig över de två sista terminerna. Dramatisering av romaner, andra texter, filmer, andra medier men också av idéer
  • Konstnärlig reflektion: halva sista terminen. En kurs med reflektion kring den egna praktiska erfarenheten och den egna konstnärliga yrkesutövningen.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Läs mer om validering av reell kompetens.

Antagningsprocessen

Steg 1: En skriftlig ansökan.
Steg 2. Går du vidare till nästa steg så får du en hemuppgift som ska lämnas in vid provtillfälle 2. Provtillfälle 2 består av två dagar på StDH:  första dagen består av en intervju samt översättningsuppgift, den andra dagen av dramatiseringsövning i grupp.

Share |
scen och publik
scen och publik

Dramaturgi

Masterprogram, 120 hp
Pågår ht 2009 - vt 2011, två års heltidsstudier

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Lärare

Claes Peter Hellwig

Professor i teaterns kreativa processer

Claes Peter Hellwig är utbildad vid DI - dramaturg och dramatiker. Teaterchef: Teater Aurora, Riksteatern, Stockholms Stadsteater m.fl.
 

Mia Törnqvist

Adjunkt, dramatiker, dramaturg

Mia Törnqvist är utbildad vid DI. Hon har arbetat som dramaturg på Västmanlands länsteater, Riksteatern, Göteborgs stadsteater. Mia har skrivit ett tiotal pjäser som spelats på olika teatrar i Sverige.

Du får även träffa ett flertal gästlärare under utbildningen.