Det personliga berättandet

Det här är ett magisterprogram för dig som vill utveckla ditt eget berättande inom dokumentärfilm eller radio.

Ansökningstiden har gått ut.

Syfte och mål

Syftet är att introducera, utveckla och fördjupa ett berättande med utgångspunkt från det personliga uttrycket i form och tilltal. Vi söker en personlig berättardramaturgi i intervjun, reportaget och dokumentären.

Målet är att ge dig kunskap och förståelse för det personliga uttryckets möjligheter i berättandet. Jämsides med en fortlöpande praktisk produktion diskuterar vi också konstnärligt mod och etiska förhållningssätt.

Utbildningen vänder sig till dig som är radiojournalist eller dokumentärfilmare och vill utveckla det personliga berättandet. Vi välkomnar även sökande med erfarenheter från andra konstnärliga eller skrivande miljöer som har någon form av ljud- eller filmredigeringserfarenhet.

Innehåll

Under utbildningens fem första veckor har du mycket schemabunden undervisning. Under resten av terminen består utbildningen av mer eget arbete, kompletterat med regelbundna träffar och handledning. Termin två består av mycket eget arbete med dokumentärproduktion under handledning. Vi bedömer därför att du under större delen av utbildningen ska kunna arbeta vid sidan av på deltid.

Kurser under utbildningen

Termin 1: Terminen börjar med Introduktion, 9 hp, där du under fem veckor får arbeta med kortare intervjuer, texter i olika former och med olika förutsättningar, samt med redigeringsövningar. Sedan följer två kurser: 

  • Processintervju, 9 hp -  fem veckor där du, i samarbete med din handledare, väljer en person som du möter under ett antal intervjutillfällen. Mellan varje intervju träffas vi för gruppdiskussion, analys och handledning, ca två dagar per vecka.
  • Gestaltning, 12 hp - du arbetar med att bygga ett personporträtt utifrån allt det material du samlat under dina intervjuer. Du arbetar även med kompletterande material såsom musik, effekter och egen text.

Termin 2: Resten av utbildningen ägnas åt att i en dokumentärproduktion spetsa till det personliga berättandet i form och tilltal samt en reflektionskurs:

  • Dokumentärproduktion, 24 hp, pågår under sexton veckor med eget arbete under handledning, varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner.
  • Reflektionsarbete, 6 hp - du reflekterar kring den egna praktiska erfarenheten och den egna konstnärliga yrkesutövningen.

Under dokumentärproduktionen förväntas du omsätta i praktiken metoderna och kunskaperna från den första terminen.

Antagningsprocessen

Du söker genom att skicka in en skriftliga ansökan. Det andra steget är en intervju på Stockholms dramatiska högskola.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |

Det personliga berättandet

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2013 - vt 2014, 1 års heltidsstudier

Startar: Ht 2013

Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april 2013

Ansvarig lärare

Bengt Bok

Professor i radioproduktion

Bengt Bok är radiojournalist och dokumentärfilmare. Han tilldelades radio- och tv-producenternas Ikarospris 1996 samt Public Service stipendiet 2005 och publikens pris, bästa svenska kortfilm, 2009 på Uppsalas Internationella kortfilmsfestival.

Du får även träffa gästlärare under utbildningen.