Det personliga berättandet

Det här är ett magisterprogram för dig som vill utveckla din egen berättarröst och fokusera på det personliga och dokumentära berättandet inom film eller radio.

Syfte och mål

Utbildningen passar dig som vill utveckla ditt personliga berättande i radio eller dokumentärfilm. Syftet är att introducera, utveckla och fördjupa ett berättande med utgångspunkt från det personliga uttrycket i form och tilltal. Vi söker en personlig berättardramaturgi i intervjun, reportaget och dokumentären.

Målet är att ge dig kunskap och förståelse för det personliga uttryckets möjligheter i berättandet. Jämsides med en fortlöpande praktisk produktion diskuterar vi också konstnärligt mod och etiska förhållningssätt.

Utbildningen vänder sig till dig som är radiojournalist eller dokumentärfilmare och vill utveckla det personliga berättandet. Vi välkomnar även sökande med erfarenheter från andra konstnärliga eller skrivande miljöer som har någon form av ljud- eller filmredigeringserfarenhet.

Innehåll

Under utbildningens fem första veckor, med introduktionskurs samt kursen "Den egna rösten", har du mycket schemabunden undervisning. Under resten av terminen består utbildningen av mer eget arbete, kompletterat med regelbundna träffar och handledning. Termin två består av mycket eget arbete med dokumentärproduktion under handledning. Vi bedömer därför att du under större delen av utbildningen ska kunna arbeta vid sidan av på deltid.

Kurser under utbildningen

Termin 1: Terminen börjar med en introduktionskurs, 4,5 hp, där du under tre veckor får arbeta med kortare intervjuer, texter i olika former och med olika förutsättningar, samt med redigeringsövningar. Sedan följer fyra kurser: 

  • Den egna rösten, 3 hp - med ämnen som inläsning, röstträning och att hitta sin egen ton.
  • Processintervju, 9 hp -  fem veckor där du, i samarbete med din handledare, väljer en person som du möter under ett antal intervjutillfällen. Mellan varje intervju träffas vi för gruppdiskussion, analys och handledning, ca två dagar per vecka.
  • Gestaltning, personporträtt, 7,5 hp - du arbetar med att bygga ett personporträtt utifrån allt det material du samlat under dina intervjuer. Du arbetar även med kompletterande material såsom musik, effekter och egen text.
  • En konstnärlig reflektionskurs, 3 hp - du reflekterar kring den egna praktiska erfarenheten och den egna konstnärliga yrkesutövningen.

Termin 2: Resten av utbildningen ägnas åt att i två dokumentärproduktioner spetsa till det personliga berättandet i form och tilltal:

  • Den kortare produktionen, 12 hp, pågår under åtta veckor med eget arbete under handledning, varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner.
  • Den långa produktionen, 21 hp, som pågår under fjorton veckor, är ännu en grad självständigare, med viss teknisk handledning. Gruppdiskussion, möte och föreläsning med gästlärare ca en gång per vecka.

Under produktionerna förväntas du omsätta i praktiken metoderna och kunskaperna från den första terminen.

Antagningsprocessen

Du söker genom att skicka in en skriftliga ansökan. Det andra steget är en intervju på Stockholms dramatiska högskola

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Engelsk titel

Personal Storytelling, 60 ECTS credit points.

 

Share |
studenter samarbetar
studenter samarbetar

Det personliga berättandet

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2011 - vt 2012, 1 års heltidsstudier

Ansvarig lärare

Bengt Bok

Professor i radioproduktion

Bengt Bok är radiojournalist och dokumentärfilmare. Han tilldelades radio- och tv-producenternas Ikarospris 1996 samt Public Service stipendiet 2005 och publikens pris, bästa svenska kortfilm, 2009 på Uppsalas Internationella kortfilmsfestival.

Du får även träffa gästlärare under utbildningen.