Den icke-realistiska skådespelaren

En ettårig (60 hp) magisterutbildning på heltid i fördjupad skådespelargestaltning för skådespelare, mimare och dansare med yrkeserfarenhet.

Ansökningstiden har gått ut.

 

Du söker med en egen frågeställning som utgår från en dramatisk text. Under året får du arbeta med en egen iscensättning av denna text under handledning. En del av utbildningen är skriftligt reflekterande. De teoretiska och praktiska momenten kommer att flätas samman.

För vem passar utbildningen?

Magisterutbildningen vänder sig till utbildade skådespelare, dansare och mimare med yrkeserfarenhet. Den passar dig som vill vidareutbilda dig, fördjupa ditt yrkeskunnande samt iscensätta ett självständigt konstnärligt reflekterande arbete.

Mål och syfte

Efter utbildningen kan du praktiskt använda dig av olika teorier och metoder. Du kan också redogöra skriftligt  för hur dessa teorier och metoder påverkar din praxis.

Examen

Utbildningen leder till en magister i fördjupad skådespelargestaltning. 

Innehåll och upplägg

Utbildningen problematiserar, exemplifierar och synliggör hur olika formval påverkar den kroppsliga gestaltningen i ett sceniskt uttryck. Teori och praktik varvas under året.

I workshopform får du möta ett antal olika yrkesutövande konstnärer och du får möjlighet att praktiskt pröva olika sätt att närma dig text och situationsbunden skådespelargestaltning. Du arbetar med en egen iscensättning av en text du valt under handledning av huvudläraren Anna Pettersson.

15 hp av utbildningen är skriftligt reflekterande med tillhörande kurslitteratur. Denna del handleder Barbro Smeds.

I utbildningen ingår bland annat att

  • medvetandegöra metod och formval för ditt arbete med text och situationsbunden gestaltning
  • muntligt, skriftligt och i en gestaltad form redogöra för och diskutera din verksamhet och konstnärliga frågeställning i dialog med de andra i gruppen
  • förhålla dig kritiskt reflekterande till skådespelarens gestaltning i relation till kursens huvudområde.

Förkunskaper - särskild behörighet

Behörighet för studier på avancerad nivå är en kostnärligt kandidatexamen eller en kandidatexamen i relevant huvudområde/ämne eller motsvarnade kunskaper från praktisk yrkeserfarenhet.

Särskild behörighet

För att söka den här utbildningen behöver du en konstnärlig kandidatexamen inom skådespeleri, mim eller dans.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i så fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

English title

The english title of this masterprogramme is  "The not so realistic actor".

Share |
Siluetter mot ett fönster
Siluetter mot ett fönster

Den icke-realistiska skådespelaren

Magisterprogram, 60 hp
ht 2012 - vt 2013, heltid

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Lärare

Anna Petterson och Barbro Smeds