Den autonoma skådespelaren

Den autonoma skådespelaren startade hösten 2010 och omfattar tre delkurser om 20 hp vardera. Utbildningen är ettårig och riktar sig till scenkonstnärer som vill utveckla sig själva som självständigt arbetande konstnärer.

Ansökningstiden har gått ut.

Innehåll

Den första delkursen, Input, syftar till att fördjupa förståelsen för hur konstnärliga processer fungerar, hur idéproduktionen ser ut, vad som kan vara inledningen till en större konstnärlig undersökning och vad som driver olika konstnärer i deras konstnärliga processer.

I den andra delkursen, Ensembleproduktion, görs en gemensam produktion och i den tredje delkursen, Solo, gör man en egen föreställning. Dessa två arbeten innehåller också en teoretisk, reflekterande del där man redogör för sin process, sina intentioner och konstnärliga val.

Studieinformation

Utbildningen ges delvis på engelska och leds av Danjel Andersson och gästprofessor Frank Vercruyssen från det belgiska kompaniet tg STAN.

Utbildningen ges på heltid och kräver stort engagemang från studenterna. Terminerna innehåller undervisning dagtid, föreställningsbesök förlagda till kvällstid och flera längre studieresor. Det är alltså svårt att kombinera utbildningen med arbete eller andra engagemang.

Om du tidigare skickat in dokument som styrker din behörighet för avancerad nivå behöver du bara komplettera med eventuellt nya dokument.

Vi behandlar inte ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar.

Share |
silhuetter av människor
silhuetter av människor

Den autonoma skådespelaren

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2010 - vt 2011, ett års heltidsstudier

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.