Barnfilm

Det här är ett magisterprogram för dig som vill utveckla manusidéer för barnfilm samtidigt som du fördjupar dina kunskaper om barnfilmskulturen och breddar ditt kontaktnät i filmbranschen. Du får utveckla dina egna tankar och formulera dina filmidéer enligt en medveten metod. Du får även möjlighet att testa treatment och idéer mot representanter för filmbranschen samtidigt som du fördjupar din förmåga till egen reflektion.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig möjlighet att värdera filmidéer och utveckla dem till fungerande manusunderlag – treatments. Du får göra detta i relation till samtida tankegångar kring barnfilmskulturen. Vi gör workshops där vi undersöker barns eget skapande. Vi låter våra idéer och treatments möta filmbranschen och vi dyker ner i de nya begreppen Crossmedia och Transmedia.  Parallellt under kursens gång arbetar du individuellt med att fördjupa din egen förmåga till reflektion kring ditt arbete.  

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att du ska

 • kunna använda en metod för utveckling av filmidéer
 • utveckla minst en idé till ett fullvärdigt treatment
 • formulera en konstnärlig vision kring din filmidé
 • kunna argumentera för dina konstnärliga val
 • möjlighet att vidga ditt kontaktnät bland de aktörer i filmbranschen som intresserar sig för just barnfilm.

Innehåll

Med barnfilm menar vi här en film för en tänkt målgrupp under 12 år. Utbildningen inleds med ett seminarium där vi analyserar och diskuterar svensk och utländsk barnfilm utifrån olika perspektiv:

 • publik
 • kreatör
 • omvärld - samtid och samtida tankegångar

Du får göra en case-studie, där du väljer ut en barnfilm som du sedan studerar utifrån perspektiven ovan. Därefter följer ett idéseminarium där studenterna träffas och diskuterar egna barnfilmsidéer. Du väljer en idé som du vill utveckla under resten av kursen.

Utvecklingsarbetet består dels av självständigt skrivarbete och dels av en workshop.

Examensarbetet är en magisteruppsats samt ett treatment eller ett synopsis till en barnfilm.

Programmets 60 hp är fördelade så här:

 • Teori och barnfilmens historia,12 hp
 • Idéseminarier med analys, diskussion och workshop,18 hp
 • Utveckling av treatment, 15 hp
 • Självständigt skrivarbete,15 hp

Arbeta vid sidan om?

Under hösten 2011 består kursen av undervisning två - fyra dagar i veckan (med heltidsundervisning under höstlovet vecka 44). Under våren 2012 är det undervisning 1-2 dagar i veckan med perioder av helt självständigt arbete. Vi bedömer därför att du under delar av utbildningen ska kunna arbeta vid sidan av på deltid, om dina arbetstider är så flexibla att du kan anpassa dem till kursens seminarier och föreläsningar.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

 

Engelsk titel

Children’s Film, 60 ECTS credit points.

Share |
fotograf
fotograf

Barnfilm

Magisterprogram, 60 hp
Pågår ht 2011 - vt 2012, 1 års heltidsstudier

Lärare

Lärare på programmet är Ylva Gustavsson och Maria Hedman Hvitfeldt, adjunkter i filmregi på Stockholms dramatiska högskola.

Utbildningsplan