Barnet i dokumentären

Barnet i dokumentären är en ettårig magisterutbildning inom radio, tv och film för dig som vill arbeta dokumentärt med barn i radio, tv och film.

Ansökningstiden har gått ut.

 

Den här utbildningen är för dig som vill lära dig att berätta historier ur barnens perspektiv och ge barn röst ur verkliga livet med de speciella villkor som gäller när barn medverkar. Du får bland annat lära dig att intervjua barn i såväl radio som tv och att bearbeta materialet till radio och tv-program. Återkommande genom hela utbildningen är att söka sig fram till en egen ton och ett eget uttryck.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som har konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen inom relevanta ämnen, eller motsvarande kunskaper från praktisk yrkesverksamhet.

Utbildningen passar dig som arbetar med barnperspektivet i konstnärlig och/eller journalistisk verksamhet och som vill arbeta med det dokumentära berättandet i radio, tv eller film med barn och för barn eller vuxna.  Vi välkomnar sökande med erfarenheter från alla konstnärliga områden.

Språk

Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.

Innehåll och upplägg

Jämsides med en fortlöpande praktisk produktion diskuterar vi konstnärligt mod när barn är publik och etiska förhållningssätt med de speciella villkor som gäller när barn medverkar i dokumentära berättelser.

Under utbildningens fyra första veckor, med introduktionskursen Att arbeta med barn i radio och motsvarande Att arbeta med barn i tv/film i slutet av höstterminen och början av vårterminen, har du mycket schemabunden undervisning. Under resten av terminen består utbildningen av eget arbete, kompletterat med regelbundna träffar, seminarier och handledning. Under vårterminen arbetar ni i team och är därför beroende av varandra.

Arbeta under tiden?

Vi bedömer att du under stora delar av utbildningen ska kunna arbeta deltid om dina arbetstider är flexibla.

Kurser under utbildningen

Termin 1

Introduktion: Att arbeta med barn i radio, 6 hp:  Under fyra veckor får du arbeta med barnintervjuer i radio och med redigeringsövningar i Pro Tools.

Journalistiskt berättande i radio, 6 hp:  Under dessa fyra veckor går du vidare och gör bl a ett reportage kring ett eller flera barn. Det innebär eget arbete med handledning, varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner. I kursen ingår även att arbeta tillsammans med barn när de själva håller i mikrofonen och att skriva speakertexter för radio.

Konstnärligt berättande i radio, 9 hp: Eget arbete under handledning i sex veckor, varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner. Vad innebär det att arbeta dokumentärt i radio? Hur når man ett eget personligt uttryck? '

Självständigt arbete 1, 3 hp:  I två veckor reflekterar du kring din praktiska erfarenhet och den konstnärliga gestaltningen. Du får utarbeta ett synopsis till en uppsats som skrivs i slutet av vårterminen.

Introduktion: Att arbeta med barn i tv/film, 6 hp: Under fyra veckor arbetar du med barnintervjuer i tv/film och redigeringsövningar i Final Cut.

Termin 2

Journalistiskt berättande i film/tv, 6 hp: Kursen pågår under fyra veckor. Här går du vidare och gör ett kort reportage kring ett eller flera barn. Det är eget arbete med handledning varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner. I kursen ingår även att arbeta tillsammans med barn när de själva håller i kameran och att skriva speakertexter för tv/film.

Konstnärligt berättande i film/tv, 12 hp: Eget arbete under handledning varvas under åtta veckor med föreläsningar och gruppdiskussioner. Vad innebär det att arbeta dokumentärt i tv/film? Hur når man ett eget personligt uttryck?

Självständigt arbete 2, 12 hp: Under åtta veckor skriver du en uppsats med utgångspunkt från det synopsis som du har arbetat fram under höstterminen.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i så fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

 

Share |
filmteam
filmteam

Barnet i dokumentären

Magisterprogram, 60 hp
ht 2012 - vt 2013, heltid

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Utbildningsplan

Ylva Mårtens, kursansvarig

Lektor i radioproduktion

Ylva Mårtens är verksam som radioproducent/reporter på Sveriges Radio sedan 1972. Hon är initiativtagare till  P1-programmet Barnen och har även arbetat med andra genrer: aktualitetsprogram, barnprogram, ungdomsprogram och dokumentärer. Hon har fått priser som: Grävande Journalisters Guldspaden, Public Service klubbens Ikaros och Allmänna Barnhusets Stora Pris.

Ylva också har startat Barnens Stipendiefond och skrivit boken Kära Lyssnare – radion som sällskap.

Nu arbetar Ylva på en bok om barnens plats i radions dokumentära berättande. Läs mer under pågående forskningsprojekt:

Läs en intervju med Ylva Mårtens

Intervju med Ylva Mårtens på Filmbasen.


Benjamin Wolff

Gästlärare  tv/film

Benjamin Wolff är verksam som frilansande tv-producent och dokumentärfilmare för både vuxna och barn. Han är utbildad på Dramatiska institutet i såväl radio som tv/filmproduktion.

Benjamin har  till exempel under flera år arbetat för SVT:s barn och ungdomsredaktion med både dokumentärer och drama för barn. Han också arbetat som projektledare på UR:s barnredaktion.

Benjamin Wolff har vunnit Rädda barnens journalistpris och varit finalist i Prix Jeunesse och Ebeltoft.


Gästlärare under radioblocket

Göran Odbratt  – Om barnet i den dokumentära bilden
Manuel Cubas – Om att intervjua små barn
Robert Barkman  – Om att förse barn med egna bandspelare
Randi Mossige Norheim  – Om att arbeta med barn i grävande journalistik
Susanne Björkman  –  Om att arbeta med tonåringar  i radiodokumentärer
Matz Lundin  –  Om att arbeta med dokumentära scener
Lollo Collmar  – Om  att berätta om egna barndomsminnen