A Year of Physical Comedy

Under 2011 pågår masterprogrammet A Year of Pysical Comedy - YOP - ett unikt samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och biståndsorganisationen Clowner utan Gränser, Sverige. Clowner utan Gränser är en volontärorganisation som skickar artister till flyktingläger och katastrofdrabbade områden runt om i världen.

Ansökningstiden har gått ut, men här kan du läsa om utbildingen.

Vill du lära dig tekniker utvecklade av Clowner utan gränser, Sverige? Vill du sprida skratt och hopp i samhällen runt om i världen som drabbats av kris? Vill du bo, studera och träna i Stockholm under ett år? Utveckla din egen soloshow och åka på två internationella expeditioner? Då ska du söka till vårt nya magisterprogram.

Innehåll

A Year of Physical Comedy, YOP, innehåller:

  • Två internationella clown-/cirkusturnéer till krisområden
  • Möjlighet att utveckla en egen soloföreställning
  • Ett magisterarbete med fördjupad reflektion kring den egna konstnärliga praktiken 

Våra studenter

Magisterprogrammet riktar sig till professionella scenartister med erfarenhet av självständigt och underhållande artistiskt arbete. Programmet är utformat för artister med bakgrund i en trickbaserad eller fysisk komeditradition, som clowner, magiker, jonglörer, akrobater, mimare, etc.

Studenterna får verktyg för självständigt arbete i Clowner utan Gränsers anda. Dessutom ges introduktion till normkritskt tänkande, för att skapa ökad medvetenhet kring relevanta identitetspositioner och maktrelationer.

Studieinformation

Studierna ges på heltid och kärver stort engagemang och hög närvaro. Detta innebär att möjligheten till förvärvsarbete och andra engagemang parallellt med studierna är mycket begränsad. De sökande bör ha med sig viljan att med fysisk komedi göra världen till en bättre plats.

Språk: Antagningen är internationell och utbildningens gemensamma språk är engelska. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Observera: Ansökningstidern har gått ut.

Urval och antagning

1. Bland de behöriga sökande görs ett urval. Dessa kallas till en eller flera workshops i Stockholm. Sökande kan eventuellt bli kallade till prov och intervju i ett annat land, beroende på vistelseort.

2. Därutöver görs eventuellt ytterligare intervjuer, personligt eller per telefon.

3. Efter ett slutgiltigt urval får de sökande besked om vilka som antagits till utbildningen.
 

Share |
Clowner
Clowner

A Year of Physical Comedy

Magisterprogram, 60 hp
Pågår vt 2011 - ht 2011, 1 års heltidsstudier

Clowner utan gränser

Lärare - kontakt

Nalle och Pelle har stor erfarenhet av att leda och delta i clown- och cirkusexpeditioner till krisområden över hela världen. De har flera års erfarenhet av undervisning på konstnärliga högskolor. Camilla är en pionjär inom forskning och undervisning inriktad mot förhållandet mellan cirkus, teori och vetenskap.

Camilla Damkjær

filosofie doktor i teatervetenskap och akrobat

Telefon: 0702-79 58 55

camilla.damkjaer@stdh.se

Pelle Hanaeus

Skådespelare och regissör

Telefon: 0701-64 31 80

pelle.hanaeus@stdh.se

Nalle Laanela

Svenska Clowner utan Gränsers grundare

nalle.laanela@stdh.se

Telefon: 0705-18 33 92