Avslutade utbildningar på avancerad nivå

 • Dramaturgi

  Masterprogram, 120 hp
  Pågår ht 2009 - vt 2011, två års heltidsstudier
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Den autonoma skådespelaren

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2010 - vt 2011, ett års heltidsstudier
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Internationell scenkonstproduktion

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2010 - vt 2011, ett års heltidsstudier
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Teaterregi

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2009 - vt 2011, två års studier på halvfart
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • A Year of Physical Comedy

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår vt 2011 - ht 2011, 1 års heltidsstudier

 • Barnfilm

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2011 - vt 2012, 1 års heltidsstudier

 • Det personliga berättandet

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2011 - vt 2012, 1 års heltidsstudier

 • Filmmanus

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2011 - vt 2012, 1 års heltidstudier

 • Ljudkonst

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2011 - vt 2012, 1 års heltidsstudier

 • Filmmusik

  Masterprogram, 120 hp
  Pågår ht 2010 - vt 2012, 2 års heltidsstudier
  Startar: ht 2013

 • Internationell scenkonstproduktion

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår vt 2012 - ht 2012, 1 års heltidsstudier
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut

 • Ljudkonst 2

  Magisterprogram, avancerad nivå, 60 hp
  ht 2012 - vt 2013, heltid
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Den icke-realistiska skådespelaren

  Magisterprogram, 60 hp
  ht 2012 - vt 2013, heltid
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Barnet i dokumentären

  Magisterprogram, 60 hp
  ht 2012 - vt 2013, heltid
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Från Troja till Verdun – Körvärk

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2013 - vt 2014, Heltid, 1-2 veckors kursträffar/månad, däremellan självständigt arbete
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 18 april 2013

 • Movit – Regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2013 - vt 2014, Heltid
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april 2013

 • Att gestalta med sång och språk

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2013 - vt 2014, 1 års heltidsstudier
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april 2013

 • Det personliga berättandet

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2013 - vt 2014, 1 års heltidsstudier
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april 2013

 • Internationell scenkonstproduktion

  Magisterprogram, 60 hp
  Pågår ht 2013 - vt 2014, 1 års heltidsstudier
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april 2013

 • Filmmusik

  Masterprogram, 120 hp
  Pågår ht 2013 - vt 2015, 2 års heltidsstudier
  Startar: ht 2013
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut

 • Masterprogram i regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, påbyggnad

  Masterprogram, påbyggnad, 60 hp
  Pågår 2015, Helfart
  Startar: 12 januari 2015
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Share |