Yrkesförberedande kurs

Kursen riktar sig till personer som genomgått kandidatutbildning i mimskådespeleri. Kursens syfte är att studenten ska förbereda sig för sitt kommande yrkesliv vad gäller att tillgodogöra sig Västanå teaters formspråk och omsätta detta i en föreställning.

Sista ansökningsdag var 5 mars 2015.

Studenterna deltar i repetitionsarbetet av en uppsättning vid Västanå teater. Studenterna ska förstå och förhålla sig till Västanå teaters formspråk och omsätta det i enskilda rollarbeten och större gruppscener. Denna tillämpning blir en övning i att utifrån en given form skapa rollkaraktärer och sceniska situationer. Egen reflektion sker löpande i samtal med regissör och högskolans handledare.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än studieplatser sker ett urval. Urvalet sker utifrån de sökandes meriter från högskoleutbildning. I bedömningen läggs särskild vikt vid den sökandes högskolestudier avseende främst mimgestaltningens tillämpning.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet för studier på avancerad nivå. Grundläggande behörighet är en kandidatexamen om 180 hp. Om du söker på din yrkeserfarenhet ansöker du om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet är: kandidatutbildning i mimskådespeleri, 180 hp, innehållande Grundläggande mimgestaltning 1 (16 hp) och 2 (22 hp), Fördjupad mimgestaltning 1 (13 hp) och 2 (4,5 hp), samt Tillämpad mimgestaltning 1 (16 hp) och 2 (9,5 hp). Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande. Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en kandidatexamen alternativt resultat- och registreringsintyg från Ladok som visar hittills avklarade hp och registreringar för vt15 inom en kandidatutbildning, som du sedan kompletterar med intyg på avklarade 180 hp senast före kursstart, dvs den 1 juni 2015. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har något av ovanstående ska du istället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt sexårsregeln. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp intyg som styrker att du har en kandidatutbildning i mimskådespeleri, 180 hp, innehållande Grundläggande mimgestaltning 1 (16 hp) och 2 (22 hp), Fördjupad mimgestaltning 1 (13 hp) och 2 (4,5 hp), samt Tillämpad mimgestaltning 1 (16 hp) och 2 (9,5 hp) alternativt resultat- och registreringsintyg från Ladok som visar hittills avklarade hp och registreringar för vt15 inom ovannämnda utbildning, som du sedan kompletterar med intyg på avklarade 180 hp inom ovannämnda utbildning senast före kursstart, dvs den 1 juni 2015.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Yrkesförberedande kurs är 36 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Yrkesförberedande kurs

Fristående kurs på avancerad nivå, 4,5 hp,
Pågår v. 23 - 25, 2015, Helfart

Startar: Vecka 23, 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 5 mars 2015.

Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.