Tv på svenskt teckenspråk

För yrkesverksamma inom tv-produktion som vill fördjupa sig i den kreativa processen kring tv-produktion för en i huvudsak teckenspråkig publik.

Ansökningstiden har gått ut.

Syfte

Kursens syfte är att erbjuda yrkesverksamma inom tv-produktion tillfälle att fördjupa sig i den kreativa processen kring tv-produktion för en i huvudsak teckenspråkig publik.

Upplägg

Kursens upplägg är att du som blir antagen dels gör en del självständigt arbete utifrån uppgifter från kursledningen, och dels att du aktivt deltar under fem lärarledda veckoslutsseminarier, torsdag-lördag, utspridda under våren. De fem seminarierna kommer att ledas av olika lärare och teman, exempelvis; Bildberättande, Tv-dramaturgi, Intervju, Tolk i bild. Under seminarierna kommer tid att ges till att titta på och diskutera deltagarnas självständiga arbeten. Utöver de kursansvariga lärarna kommer studenterna möta lärare från StDH och representanter från branschen.

Då kursens fokus kommer ligga på de kreativa momenten av tv-intervju och medvetet bildberättande, är det en fördel om du som söker har viss förkunskap om kamerahantering och grundläggande redigering, men det är inget krav.

Mål

Kursens mål är att du efter avslutad kurs ska kunna använda dig av dramaturgi och medvetet bildberättande i tv-produktion för en döv publik och göra en intervju för tv-mediet mot en döv publik.

Undervisningsspråk

Undervisningen sker på svenskt teckenspråk.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Dispens: Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben.

Särskild behörighet

Du behöver dessutom sammanlagt minst ett års arbetslivserfarenhet av tv-produktion.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Bifoga följande dokument:
  - ett dokument som styrker din erfarenhet av tv-produktion, max en A4.
  - ett personligt brev som beskriver varför du söker till Tv på svenskt teckenspråk. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8 000 tecken (ca 2 A4). Använd något av följande filformat för dina bifogade dokument: pdf, txt, rtf, docx och doc.

  alternativt

  -
  ett personligt brev på teckenspråk som beskriver varför du söker till Tv på svenskt teckenspråk. Ladda upp en filmfil i ansökningsformuläret, max fyra minuter lång och max 40 MB stor. Använd något av följande filformat för din film: flv, mov, mp4, avi.

 

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får via ett meddelande i antagningssystemet besked om de går vidare eller inte.

Share |

Tv på svenskt teckenspråk

Fristående kurs på grundnivå, 15 hp
Pågår vt 2014, halvfart

Startar: 13 januari 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 31 oktober 2013

Porträttfoto av Christina Edenås
Christina Edenås
Kursadministratör