Tv-drama

Tv-drama är en terminslång kurs på halvfart som StDH gör i samarbete med SVT Drama. Den vänder sig till manusförfattare, scenografer och producenter. Kursen fördjupar din förmåga till samarbete kring en idé med syftet att ta fram ett projektförslag för en tv-serie.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: 12

Innehåll och upplägg

Kursen startar med en kortare introduktion som beskriver hur ett större produktionsbolag arbetar med att ta fram idéer och projekt för produktion. Studenterna delas därefter in i tre mindre team som tillsammans och under handledning ska ta fram en projektbeskrivning utifrån det uppdrag man fått. Varje team består av en scenograf, en producent och två manusförfattare. Projektbeskrivningen ska bl.a innefatta storyline på alla avsnitt, ett eller fler utskrivna avsnitt, idé för visuell gestaltning, budget, idé till casting och finansieringsplan. Kursen avslutas med en pitch inför representanter för branschen. Arbetet handleds av lärare som parallellt med arbetet på StDH arbetar professionellt inom sitt ämne.

Kursen innehålller även teori kring tv-serieformen och dramaturgi samt reflektion kring den egna arbetsprocessen och den egna konstnärliga metoden.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till manusförfattare, scenografer och producenter med en konstnärlig kandidatexamen eller med dokumenterad erfarenhet av film- eller tv-produktion.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Särskild behörighet

För att kunna antas till den här utbildningen behöver du också ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med film/tv-drama.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |

Tv-drama

Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
Pågår ht 2013, halvfart

Startar: Ht 2013

Ansökan: Sista ansökningsdag var 18 april

Kursplan

Lärare

Manuslärare

Malin Nevander
Manusredaktör

Malin har arbetat som manusförfattare och manusredaktör på Svt.

Scenografilärare

Peter Bävman
Scenograf

Peter har mångårig erfarenhet av att arbeta med tv-drama och långfilm. 2013 guldbaggenominerades han för Dom över död man.
Han är utbildad teckningslärare vid Konstfack men sadlade så småningom om till scenograf.