Transmedia

Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom scen eller media och syftar till att ge studenterna en god överblick och omvärldsorientering inom transmedia (eller crossmedia) om teorier, centrala begrepp och utövande bransch. Transmedia avser här berättande över olika media, för en deltagande publik. Kursen ges på halvfart.

Ansökningstiden har gått ut.

Transmedia är för många filmare och berättare en möjlighet att gestalta hela sin värld, inte bara det som ryms inom den aristoteliska dramaturgins tidslinje.

Undersök vad som händer med berättelsen om man för ut den över olika plattformar och medier som inbjuder en deltagande publik!

Innehåll och upplägg

Transmedialt berättande använder olika medier och plattformar för olika sorters uttryck. För både kreatörer och producenter ligger utmaningen i att vara lyhörda för nyanserna i kommunikation som varierar mellan olika media och samtidigt ha koll på olika praktiska utmaningar och möjligheter. En deltagande publik ställer också krav på att driva berättande framåt på olika vis.

Under kursen tittar vi på hur dramaturgi och spelmekanismer kan blandas för att skapa en känsla av immersion för publiken, en känsla av att dyka in i berättelsen.

Kursen belyser skillnaderna mellan transmedia, cross-media och konvergerande media och lägger stor vikt vid omvärldsbevakning och vid att ge studenterna tillgång till en internationell kontaktyta.

Under kursen utvecklar studenterna ett eget transmediakoncept. Studenternas arbete fördelas mellan projektplanering och skrivövningar, individuellt och i grupp. I samtliga kursmoment tillämpas designtänkande och reflektion över pågående processer.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till yrkesverksamma med dokumenterad erfarenhet av arbete inom scen eller media.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Dispens: Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben.

Särskild behörighet

För att vara behörig till den här utbildningen behöver du också ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom scen eller media.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
    - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.

    - Ladda upp ett kort intyg som beskriver och styrker din erfarenhet av arbete inom scen eller media, max en A4. Detta kan vara t.ex. ett arbetsgivarintyg. Vi accepterar inte länkar till webbsidor eller dylikt. Intyget bör vara i PDF-format.

    - Skriv ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 4000 tecken (ca en A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas vid behov till en intervju.

Share |

Transmedia

Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
Pågår, v. 35-44, 2014, halvfart

Startar: Ht 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 mars 2014

Kursplan

Lärare

Joffe Rydberg Lidén

Joffe RydbergLidén

Arbetar som crossmediakonsulent i Gävleborg (tidigare även filmutvecklare i Jönköpings län), koordinator för transmediasektionen på Tempofestivalen, observatör och fan av transmedia med fokus på deltagande berättelser, stolt lajvare och återfallsakademiker.