Dramatens stora scen

Stora scenens språk - scenografi

Stora scenens språk - scenografi, 15 hp, är en fristående kurs som StDH ger i samarbete med Operahögskolan i Stockholm. Ansökningstiden gick ut den 5 december 2012.

Kursen innehåller eget arbete under handledning och du får dessutom delta under repetitioner med registudenter, sångare, sångstudenter och repetitörstudenter.

Innehåll och upplägg

Tillsammans med en registudent vid Operahögskolan får du arbeta fram ett helhetskoncept, och utifrån det tar du fram en färdig scenografisk lösning för den tilltänkta scenen. Denna redovisas i scenmodell skala 1:25, samt med tekniska ritningar och skisser.

I samråd med registudenten, handledaren och kursansvarig bestäms sedan i hur stor omfattning och på vilket sätt den scenografiska lösningen kan förverkligas i full skala på scen för repetitioner och redovisning. Detta styrs i sin tur av praktiska och ekonomiska förutsättningar.

I kursen ingår även föreläsningar av kulturutövare med erfarenhet av arbete på stor scen, samt en reflektionsdel där du får möjlighet att reflektera över den egna utvecklingen. Handledning och examination av reflektionsdelen sker i seminarieform.

Kursmoment under våren

  • Föreläsningar med kulturutövare, v 3-5
  • Teamarbete och modellarbete under handledning, v 5-18 - tider bestäms i samråd med handledare och team
  • Repetitioner, v 19-23
  • Examinationsseminarium, en halvdag v 24
Share |

Stora scenens språk - scenografi

Fristående kurs, avancerad nivå, 15 hp
14 januari -14 juni 2013,

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Mer information

Upplysningar lämnas av

Per A Jonsson

Lektor i scenografi och kursansvarig på StDH

per.jonsson@stdh.se