Stora scenens språk

En kurs för dig som är regissör, scenograf eller ljusdesigner och som vill arbeta med den stora scenens språk och möjligheter. Du har erfarenheter från mindre, mer intima scener och vill fördjupa din kunskap och utveckla ett större och mer ”teatralt” språk. Kursen ges i samarbete med Dramaten.

Observera: Ansökningstiden har gått ut.

Preliminär tidsplan

Block 1, vecka 14: Gruppindelning. Idéarbete med den förelagda pjästexten. Inledande seminarier där stora scenens språk analyseras och diskuteras.

Block 2, vecka 21-22: Praktiskt arbete i team på repetitionssal parallellt med tekniska och konstnärliga studier av en stor scen.

Block 3, vecka 23-25: Repetitioner med och utan scenografi, kostym, ljus och ljud. Redovisning för inbjuden publik.

Exempel på innehåll

Flertalet teaterprojekt i landet produceras för mindre format. Arbetet sker i små grupper med nära avstånd till publiken. Närbilden och det lågmälda och intima är också ofta den tonart som den unga teatern väljer. Realistiska rum och beteenden kan ofta levandegöra texten på korta avstånd utan teatrala förstoringar. Men på en stor scen behöver man en annan typ av språk.

I denna kurs samarbetar du med studenterna på regimagisterprogrammet och mim- och skådespelarutbildningen på Stockholms dramatiska högskola. Kursen är en praktisk och teoretisk samarbetsövning där processen från gestaltningsidé till en presentation av en scenisk skiss prövas

Tillsammans utvecklar skådespelare, regissörer, scenografer och ljussättare i tre steg en föreställningsskiss på stor scen där vanliga och ovanliga sceniska element prövas. Mellan de tre stegen kommer studenterna att samla ihop, analysera och förbereda nästa steg.

Kursens syfte och upplägg

Syftet är att du ska få fördjupa dina praktiska kunskaper om stora sceners tekniska och konstnärliga möjligheter. En viktig del av denna praktiska kurs är det egna reflekterandet kring orsak och verkan.

Arbetet sker både individuellt och i grupp med team och skådespelare. Handledning sker löpande under de olika faserna. De olika yrkesgruppernas handledare kan nyttjas av samtliga kursdeltagare.

Antagningsprocessen

Du söker till kursen genom att skicka in en skriftlig ansökan där du kortfattat (max 1 A4) reflekterar över ditt eget behov av kunskap om arbete på stor scen, ställt mot egna erfarenheter från scenisk gestaltning på mindre scener.

Skriftlig ansökan med förelagda uppgifter finns att hämta som pdf till höger!

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Kurslitteratur

Adrian Kiernander (2008), "Ariane Mnouchkine and the Theâtre du Soleil" (Directors in Perspective), Cambridge

Övrig kurslitteratur väljs utifrån projektets tema och presenteras av kursledningen i samband med att kursen startar.
 

Share |
Skådespelare på en scen
Skådespelare på en scen

Stora scenens språk

Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
april-juni 2011,

Startar: 4 april 2011

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Ansvariga lärare

Sören Brunes
Ragnar Lyth
Ellen Ruge

Filer att ladda ned