Scenografi i världen

Scenografi i världen är en fristående kurs som i juni 2015 studerar scenografisk samtid på världsutställningen i Prag – PQ15.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 12
Undervisningsspråk: Engelska. I kursens skriftliga delar kan studenten normalt välja mellan att skriva på engelska eller svenska.

Utställningen som öppnar den 17 juni består av en nationell professionell del, en utbildningsdel och seminarier. Institutionen för scenkonst vid Stockholms dramatiska högskola/Stockholms konstnärliga högskola bidrar med en utställningsdel som visar arbeten från vår kandidatutbildning i kostymteckning och institutionens gemensamma barnteaterprojekt från 2014.

Kursen inleds med ett par orienterande föreläsningar kring scenkonsten i ett världsperspektiv och enskilt arbete. Ca fyra dagar tillbringas för studier på utställningen i Prag. Kursen avslutas med ett enskilt skrivarbete med en rapportdel från utställningen samt reflektioner över konstnärliga och tekniska trender i samtidens scenkonst.

Kursen ger möjlighet att studera globalt scenografiskt arbete som en fördjupning inom högskolestudierna i teaterteknik, ljusdesign, ljuddesign, scenografi eller kostymteckning.

Kursstart är torsdag den 4 juni.
Resa till Prag kring den 16 juni.
Skriftlig examination 30 juni.

Viss självfinansiering krävs.

Här kan du läsa mer om PQ2015.

Urval

Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Du ska lämna in cv och ett personligt brev där du beskriver varför du vill delta i kursen. I bedömningen läggs särskild vikt vid den sökandes motivering av sin önskan att studera globalt scenografiskt arbete.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Till denna kurs krävs även särsklid behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Särskild behörighet: 60 hp i scen och media med inriktning mot teaterteknik, ljusdesign, ljuddesign, scenografi eller kostymteckning/kostymdesign.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp intyg som styrker att du har 60 hp i scen och media med inriktning mot teaterteknik, ljusdesign, ljuddesign, scenografi eller kostymteckning/kostymdesign alternativt resultat- och registreringsintyg från Ladok som visar hittills avklarade hp och registreringar för vt15 inom ovannämnda utbildning, som du sedan kompletterar med intyg på avklarade 60 hp inom ovannämnda utbildning senast före kursstart, dvs den 4 juni 2015.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Scenografi i världen är 45 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Scenografi i världen

Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 4,5 hp,
Pågår 4-30 juni 2015, helfart

Startar: 4 juni 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 12 mars 2015.

Kursplan

Kontakt/lärare

Johan Scott
Prefekt för Institutionen för scenkonst
johan.scott@uniarts.se

Thomas Mirstam
Lektor i ljusdesign
thomas.mirstam@uniarts.se

Anders Larsson
Adjunkt i teaterteknik
anders.larsson@uniarts.se


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.