Rösten till kroppen 2014

En kurs för scenkonstnären som har kroppen som uttrycksmedel och vill få en större kännedom om röstens användningsområde.

Ansökningstiden har gått ut.

Utövandet av scenkonst ställer ofta hårda krav på scenkonstnären att hitta rätt språk för det hen vill berätta.

Inte minst när vi alltmer använder oss av av blandade uttrycksformer; talteater, nycirkus, performance, dans och mim står inte längre sida vid sida utan går ofta in i varandra och bildar nya helheter. När ”stör” formerna varandra? När ”befruktar” de varandra? Vilka verktyg behöver scenkonstnären för att kunna välja uttryck - när ska man röra sig, när ska man tala? Kan man dansa och tala samtidigt, utan att tappa kommunikationen med publiken?

Varför ska man prata?
Varför ska man röra sig?

Vem kan söka

Kursen riktar sig till scenkonstnärer som framförallt har kroppen som uttrycksmedel och vill få en större kännedom om röstens användningsområde. Kursdagarna består dels av daglig röstträning där deltagarna undersöker möjligheterna som den egna rösten ger, dels kroppsträning med mimteknik, och dels tid för att kombinera fysiska och vokala uttryck.

Syfte

Syftet med kursen är att ge rörelsebaserade scenkonstnärer verktyg att med ökad trygghet kunna använda sig av både röst och kropp i skapandeprocessen.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Bifoga följande dokument:
    - ett personligt brev där du beskriver varför du söker till Rösten till kroppen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8 000 tecken (ca 2 A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får via ett meddelande i antagningssystemet besked om de går vidare eller inte.

Share |

Rösten till kroppen 2014

Fristående kurs på avancerad nivå, 4,5 hp,
Pågår v. 9-11, 2014, helfart

Startar: Vecka 9, 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 17 oktober 2013

Lärare

Porträttfoto av Peter Teubner
Peter Teubner
Adjunkt i röst

Peter har sedan 20 år tillbaka arbetat som röstlärare på Teaterhögskolan och Stockholms dramatiska högskola. Han är utbildad som idrottslärare, lärare i andning och rörelse hos Frieda Goralewski och har fått sin röstlärarutbildning hos Mirka Yemendzakis.

Porträttfoto av Alejandro Bonnet
Alejandro Bonnet
Adjunkt i mimgestaltning

Alejandro är utbildad mimskådespelare på dåvarande Teaterhögskolan i Stockholm. Sedan 1996 har han arbetat som freelance på bl.a. Stockholms Stadsteater, Teater Pero, Teater 3 och Stockholms Parkteater. Sedan 2010 arbetar han dessutom på StDH som gästlärare/adjunkt på mimskådespelarinriktning.