Postproduktion för producenter

Denna kurs ger dig verktyg att styra postproduktionen utifrån berättelsens behov.

Ansökningstiden har gått ut.

Syfte

Postproduktionskartan är just nu under mycket stor förändring och blir alltmer komplex. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om postproduktionsprocessen för drama, vilket ger förmåga att efter genomgången kurs ha en bättre allmänkunskap om postproduktion, själv inhämta ny kunskap och hålla dig uppdaterad i en snabb teknisk utveckling.

Målgrupp

Postproduktion för yrkesverksamma producenter/linjeproducenter/produktionsledare inom drama.

Innehåll och upplägg

Kursen handlar om helheten kring postproduktionen: från det att råmaterialet, bild och ljud, lämnar inspelningsplatsen till att filmen eller tv-dramaproduktionen når publiken. Du får fördjupad kunskap om postproduktionsbudgetering, -planering och om de konstnärliga och tekniska beslut som gagnar produktionen, där bland annat VFX ingår som en mer och mer självklar del i de flesta produktioner idag.

Aktuella filmproduktioners postproduktion belyses av svenska och utländska gästföreläsare, och dina egna produktionserfarenheter fördjupar och fyller i. Under kursen läggs stor vikt vid kommunikation som verktyg vid konstnärligt samarbete. Synsättet att postproduktion börjar planeras och arbetas med tidigt, ofta redan i tidigt manusarbete, för att kunna planera så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt genomsyrar kursens moment.

Det är viktigt att postproduktionen stödjer berättelsens behov och genom att ge en gemensam vokabulär och möjlighet till att i seminarieform jämföra erfarenheter kan kursen bidra till en ökad förmåga för dej att kommunicera i din yrkesroll framöver.

Undervisningen sker i seminarieform där du som student är aktiv; ibland veckovis med en halvdag per vecka och vid några tillfällen 1-2 heldagar för större block, men då med mer uppehåll mellan seminarierna. Mellan vissa seminarier utförs uppgifter av olika slag.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till dig som har dokumenterad erfarenhet av en film- eller tv-dramaproduktion där du haft en producentroll.

Urval

Urvalet baseras på en skriftlig ansökan med cv och personligt brev samt en beskrivning av en film eller tv-dramaproduktion där du har ställts inför ett dilemma i postproduktionen.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Dispens: Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Särskild behörighet

För att vara behörig till den här utbildningen behöver du också ha dokumenterad erfarenhet av arbete med en film eller tv-dramaproduktion där du haft en producentroll.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  - Ladda upp ett undertecknat intyg som styrker din erfarenhet av arbete med en professionell film eller tv-dramaproduktion där du haft en producentroll, max en A4 (helst i PDF-format). Intyget kan vara skrivet av en uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartner, producent, medarbetare/kollega eller dylikt. Vi accepterar inte länkar till webbsidor eller dylikt.

  - Ladda upp ditt cv (helst i PDF-format).

  - Skriv ett personligt brev där du beskriver dig själv och varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 4000 tecken (ca en A4).

  - Ladda upp en beskrivning av en film eller tv-dramaproduktion där du ställts inför ett dilemma i postproduktionen, max en A4 (helst i PDF-format).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas till en intervju.

Share |

Postproduktion för producenter

Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
Pågår v. 42-51, 2014, halvfart

Startar: 13 oktober 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 augusti 2014

Lärare

Knochenhauer_Anna
Anna Knochenhauer

Anna Knochenhauer har jobbat inom filmproduktion sedan 1997. Åren 1999 - 2005 på Memfis film med bland annat filmer som Den bästa sommaren, Lilja 4-ever, Tillsammans, Masjävlar och Zozo. Nu arbetar Anna främst som frilansande postproducent (bland annat Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Känn ingen sorg och Farväl Falkenberg och ett antal framtida långfilmsprojekt för olika bolag) och producent av kort- och långfilm.

Hon handleder slutklassernas examensprojekt på Kulturama och Berghs School of Communication samt har hållit flera uppskattade kurser i postproduktion på StDH där hon är en återkommande gästlärare.