Postproduktion 2

Kursen handlar om helheten kring postproduktionen: från det att råmaterialet, bild och ljud, lämnar inspelningsplatsen till att filmen som färdig kopia når publiken. Du får kunskap om budget, planering och om de konstnärliga och tekniska beslut som gagnar produktionen.   

Antal deltagare: 4

Kursen vänder sig till dig som har genomgått kursen Postproduktion, 60 hp eller har motsvarande kunskaper.

Ansökan

När du har klickat på den rosa sökknappen i högserspalten ska du gå igenom tre steg:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Besvara frågorna i webbformuläret och ladda upp relevanta dokument.

Syfte och mål

Postproduktionskartan är just nu under stor förändring och blir alltmer komplex. Syftet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i postproduktionsprocessen. Du får också praktisk erfarenhet, så att du själv kan inhämta ny kunskap och hålla dig uppdaterad i en snabb teknisk utveckling.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • visa fördjupad förståelse och kunskap om alla delar av postproduktionen som ljud, klipp, effekter, grading
 • visa fördjupad förståelse för vilken teknik och vilka kompetenser man ska ta in i processen
 • känna till branschens olika aktörer väl
 • visa fördjupad kunskap om de tekniska begrepp som ingår i processen
 • planera och budgetera postproduktionen av en större filmproduktion
 • genomföra postproduktion för en större dokumentärfilmsproduktion från inspelning till ljudläggning och mix
 • reflektera och problematisera kring val av teknik för att möta berättelsens behov
 • kommunicera med alla inblandade utifrån konstnärliga och ekonomiska förutsättningar
 • värdera informationen och medvetet samordna alla aspekter på postproduktion.

Innehåll och upplägg

Utbildningen består av seminarier, föreläsningar, studiebesök, handledning och praktiskt arbete med pågående studentproduktioner. Teori varvas med praktiskt arbete som postproducent tillsammans med dokumentärstudenter som gör sin slutfilm. Ni får arbeta tillsammans, i era yrkesroller, mot gemensamma mål. En viktig del av kursen är kommunikation som verktyg vid konstnärligt samarbete.

I kursen tränas följande generella förmågor:

 • Produktionsplanering
 • Analys
 • Problemlösning
 • Samarbete
 • Kommunikation med övriga aktörer i processen
 • Aktuell teknisk kompetens i en föränderlig bransch

Behörighet

Den här kursen riktar sig till dig som har gått en kurs i postproduktion på högskolenivå, 60 hp, eller motsvarande. Har du inte genomgått kurs i postproduktion på högskolenivå, 60 hp kan du ansöka om validering av reell kompetens. Det gör du genom att bifoga en sammanställning över motsvarande meriter som du har inom postproduktion. I sammanställningen ska du

 1. beskriva varför du vill gå den här fördjupade kursen
 2. beskriva vad du menar att en postproducents roll är i en långfilmsproduktion (drama respektive dokumentär)
 3. ange varför du anser att du är lämplig att arbeta med postproduktion.
 4. beskriv även en filmproduktion som du har postproducerat och reflektera kring postproduktionen – vad gjordes, vad gjordes inte och vad fick det för konsekvenser.

Punkt 1-3 ska vara max två A4-sidor. Punkt 4 ska vara max en A4-sida. Ladda upp allt i ett och samma dokument.

Filformat: Använd något av följande filformat: pdf, txt, rtf, doc (Obs! docx accepteras inte av systemet.)

Du som förväntas att avsluta en kurs i postproduktion 60 hp under höstterminen 2012 laddar upp ett intyg som styrker att du är antagen till en sådan kurs.

Kurslitteratur

The Art and Science of Digital Compositing - Ron Brinkmann
Adobe After Effects CS5 Visual Effects and Compositing Studio Techniques - Mark Christansen
Ett urval av aktuella filmer, webbsidor och tv-produktioner.

Share |
Postproduktion
Postproduktion

Postproduktion 2

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
vt 2013, heltid

Startar: Januari 2013

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursplan

Kursansvarig

Anna Knochenhauer

Anna Knochenhauer har jobbat inom filmproduktion sedan 1997. Nu gör hon egna projekt för film och tv, producerar kortfilm och musikvideos och gör olika uppdrag i film- och datorspels-branschen. Hon har bland annat varit manus- och dialogförfattare till det ryska datorspelet Kadetstvo, baserat på en stor rysk tv-serie för
ungdomar.

Anna har jobbat mycket med postproduktion åt exempelvis Memfis Film, bland annat med Farväl Falkenberg, 2006. Hon har också jobbat med castinguppdrag och varit handledare för manusklassen under deras slutproduktioner på Berghs School of Communication.