Postproduktion

Kursen handlar om helheten kring postproduktionen: från det att råmaterialet, bild och ljud, lämnar inspelningsplatsen till att filmen som färdig kopia når publiken. Du får kunskap om vikten av att hålla budget, om planering och om de konstnärliga och tekniska beslut som gagnar produktionen. 

Antal deltagare: 4

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av filmproduktion, men inte nödvändigtvis av postproduktion. Du kanske har jobbat med filmfoto eller filmklipping och vill fördjupa dig i  det viktiga efterarbetet.

Syfte och mål

Postproduktionskartan är just nu under stor förändring och blir alltmer komplex. Syftet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i postproduktionsprocessen. Du får också praktisk erfarenhet, så att du själv kan inhämta ny kunskap och hålla dig uppdaterad i en snabb teknisk utveckling.

Målet är att ge dig kunskap om följande delar:

 • Alla delar av postproduktionen, som ljud, klipp, effekter, grading
 • Vilken teknik och vilka kompetenser man ska ta in i processen
 • Branschens olika aktörer
 • De tekniska begrepp som ingår i processen

Du lär dig bland annat att

 • planera och budgetera en filmproduktion ur postproduktionsperspektiv
 • genomföra en större kortfilmsproduktion från inspelning till ljudläggning och mix
 • reflektera och problematisera kring val av teknik för att möta berättelsens behov
 • kommunicera med alla inblandade utifrån konstnärliga och ekonomiska förutsättningar
 • värdera informationen och medvetet samordna alla aspekter på postproduktionen.

Innehåll och upplägg

Utbildningen består av seminarier, föreläsningar, studiebesök, handledning och praktiskt arbete med pågående studentproduktioner. Teori varvas med praktiskt arbete som postproducent tillsammans med studenter som gör sin slutfilm. Ni får arbeta tillsammans, i era yrkesroller, mot gemensamma mål. En viktig del av kursen är kommunikation som verktyg vid konstnärligt samarbete.

Exempel på innehåll:

 • Produktionsplanering
 • Analys
 • Problemlösning
 • Samarbete
 • Kommunikation med övriga aktörer i processen
 • Teknisk kompetens i en föränderlig bransch

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.

Dispens: Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4.

Särskild behörighet

Du behöver dessutom dokumenterad erfarenhet av en film- eller tv-produktion där du har varit varit delaktig i postproduktionen.

Betygsgrader

G (godkänt) och IG (Icke godkänt).

Litteratur

Litteraturlistan är under arbete. Du kommer att få ta del av ett urval av aktuella filmer och tv-produktioner.

Share |
Postproduktion
Postproduktion

Postproduktion

Fristående kurs på grundnivå, 60 hp
heltid

Startar: Januari 2012

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursansvarig

Anna Knochenhauer

Anna Knochenhauer har jobbat inom filmproduktion sedan 1997. Nu gör hon egna projekt för film och tv, producerar kortfilm och musikvideos och gör olika uppdrag i film- och datorspels-branschen. Hon har bland annat varit manus- och dialogförfattare till det ryska datorspelet Kadetstvo, baserat på en stor rysk tv-serie för
ungdomar.

Anna har jobbat mycket med postproduktion åt exempelvis Memfis Film, bland annat med Farväl Falkenberg, 2006. Hon har också jobbat med castinguppdrag och varit handledare för manusklassen under deras slutproduktioner på Berghs School of Communication.

Kursplan