Politisk teater

Politisk teater är en fristående kurs som vänder sig till yrkesverksamma konstnärer inom scenkonst och som har intresse av att uttrycka sig politiskt.

Ansökningstiden har gått ut.

På frågan vad som är politisk teater får man ofta olika svar. För den ene är det synonymt med ”plakatteater” och pjäser som gör sig till språkrör för en politisk ideologi, för den andre kan det handla om modet att uttrycka sig själv eller att närma sig performancekonsten. Ibland blossar debatter upp kring konstverk som får politiskt genomslag, verk som Anna Odells Okänd, kvinna 2009-349701 och NUGs Territorial pissing. Interaktion med verkligheten väcker ofta starka känslor och konstens roll i samhället blir aktualiserad. Men vad gör ett sceniskt verk politiskt? Är det först i mötet med en publik som något kan kallas politiskt? Behöver vi nya ord: filosofisk teater, aktivistisk teater, upplysande teater osv?

Kursen i Politisk teater är ett försök att omformulera begreppet och praktiskt utforska olika sceniska strategier för att kommunicera en politisk vilja.

Genom att analysera samtida fenomen och ge dem en filosofisk eller strukturell spegling skapas en scenisk praktik som i slutet av kursen presenteras för en publik.

Kursen är både praktisk och teoretisk. Den praktiska delen handlar om att omsätta politiska tankegångar till scenisk form, den teoretiska delen handlar både om att läsa filosofer som inspirerat många konstnärer och en genomgång av den politiska teaterns och performance konstens historia.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en utökad förståelse för begreppet politisk teater, både genom praktiskt arbete och föresläsningar och genom att stärka den egna förmågan att uttrycka sig politiskt med hjälp av scenkonst.

Innehåll och upplägg

Kursen Politisk teater innehåller flera delar; Samtidsdelen där studenterna analyserar samtida fenomen och genom handledda gruppdiskussioner skapar en grund för den praktiska delen; Den teoretiska delen där studenterna får läsa filosofiska texter om den politiska teaterns och performancekonstens historia; Den praktiska delen där studenterna genom workshops och egna arbeten skapar sceniska verk som mynnar ut i ett publikmöte i slutet av kursen. Undervisningen kommer i huvudsak att ske i grupp.

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma scenkonstnärer som har intresse av att uttrycka sig politiskt. Du som ansöker bör vara intresserad av att arbeta i grupp och skapa tillsammans med andra.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Bifoga följande dokument:
    - ett personligt brev där du beskriver varför du söker till Politisk teater. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8 000 tecken (ca 2 A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får via ett meddelande i antagningssystemet besked om de går vidare eller inte.

Share |

Politisk teater

Fristående kurs på avancerad nivå, 20 hp
Pågår vt 2014, halvfart

Startar: Vt 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 17 oktober 2013

Kursplan

Lärare

Porträttfoto av Frida Röhl
Frida Röhl
Frida Röhl är konstnärlig ledare för Teater Tribunalen och arbetar som frilansande skådespelare och regissör. Utbildad på teaterhögskolan i Malmö.

Magnus Lindman
Magnus Lindman är dramaturg, översättare och dramatiker och arbetar bl a på Radioteatern, Folkoperan, Unga Dramaten, Stadteatern i Skärholmen, Teater Tribunalen.