Foto: Urban Paulsson

Plats söker manus

För yrkesverksamma inom film och tv som söker nya sätt att skapa berättelser utifrån specifika platser.

Ansökningstiden har gått ut.

Det påstås att Roger Corman ibland stötte på en extra visuell location – en spökstad eller badstrand eller gruva – och sedan gav en manusförfattare fria tyglar. ”Skriv vad du vill bara det är spännande och helt och hållet utspelar sig på den här platsen.”

I svensk film och tv blir ofta den fysiska platsen något som bestäms absolut sist, efter att manus skrivits färdigt och alla roller castats. Det ska vara praktiskt och snyggt och sen räcker det. Men inom landskapsarkitektur använder man begreppet genius loci, från den romerska mytologin: platsens skyddande ande, det väsen som allt byggande måste ta hänsyn till och utgå från.

Som berättelsen kan födas ur.

Vem kan söka

Den här kursen vänder sig till dig som jobbar med film eller tv och redan kan berättandets grunder, men som letar efter ny inspiration. Som vill lära dig att förhålla dig till den fysiska verkligheten, både för att hitta fler historier och för att få ett mer effektivt användande av resurser vid inspelning.

Hitta nya sätt att tala med platsens ande: att låta platsens ande tala genom dig.

Upplägg

De första veckorna träffas vi och lär oss den på StDH framtagna inspirationstekniken kroppslig läsning, en metod som delvis baseras på tekniken Viewpoints. Med kroppen som instrument inhämtas yttre och inre impulser och omvandlas till fysiska aktioner i förhållande till platsens energi: genom kollektivt arbete och gemensamt skapande undersöker vi olika rum, först på skolan och sedan ute i Stockholm.

I den andra fasen går vi ut och undersöker valda platser på egen hand. Vi googlar inte, vi pluggar inte byggnadshistoria. Vi kroppsläser bara, och sedan återsamlas vi på skolan och delar våra upplevelser, vi jämför våra intryck och uppslag med varandra.

I den tredje och avslutande platsen väljer var och en någon av de kroppslästa platserna och går in i den på djupet. På egen hand eller två och två tar vi fram grunden för en berättelse i någon form, ett treatment eller en projektplan eller ett bildspel som helt ska spelas in på den valda platsen: den sista veckan delar vi så dessa berättelser med varandra.

Utöver kursansvariga lärare Aleksandra Czarnecki Plaude och Alexander Skantze möter studenterna också andra lärare på StDH.

Urval

Du söker med ditt cv och ett personligt brev. Efter ansökningstiden kommer de som går vidare att kallas till en intervju samt en praktisk workshop på StDH.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Dispens: Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Särskild behörighet

För att vara behörig till den här utbildningen behöver du också ha dokumenterad erfarenhet av berättande i bild och/eller text.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  - Ladda upp ett undertecknat intyg som styrker din erfarenhet av berättande i bild och/eller text, max en A4 (helst i PDF-format). Intyget kan vara skrivet av en uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartner, producent, medarbetare/kollega eller dylikt. Vi accepterar inte länkar till webbsidor eller dylikt.

  - Ladda upp ditt cv (helst i PDF-format).

  - Skriv ett personligt brev där du beskriver dig själv och varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 4000 tecken (ca en A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas till en intervju.

Share |

Plats söker manus

Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
Pågår v. 42-51, 2014, halvfart

Startar: 13 oktober 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 augusti 2014

Kursplan

Lärare

Czarnecki_Plaude_Aleksandra
Aleksandra Czarnecki Plaude
Lektor i rörelsegestaltning

Alexander Skantze
Alexander Skantze
Gästlärare i filmmanus