Plats söker manus

Stockholms dramatiska högskola, en del av Stockholms konstnärliga högskola, är en plats som arbetar med konstnärliga uttrycksformer, metoder för hur idéer gestaltas. Men en annan fråga är varifrån vi får inspiration till idén. Hur tar vi fram berättelsens frö? Det finns många olika sätt att söka sådan inspiration. En väg är den fysiska platsen. Vad kan vi få för idéer av ett rum, ett torg, en skog eller en tom fabrik? Vilka historier, och mot-historier, gömmer sig där, i väntan på en berättare som kan berätta dem?

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 10

Undervisningsspråk: engelska som huvudspråk.

Med Plats söker manus prövar vi olika platsrelaterade tekniker för att underlätta kreativitet och idébildning. Kursen står framförallt på två ben, olika men samverkande. Studenterna lär sig:
• Den kollektiva, fysiska metoden kroppslig läsning, både i studio och ute i Storstockholmsområdet. Denna skapar kreativa flöden och bygger samtidigt en ensemblekänsla i gruppen, vilket samtidigt underlättar för oss att uppmuntra och stimulera varandras skapande. Att arbeta som en kör: vi börjar i studion, med andning och ensemble, och rör oss sedan längre och längre ut i geografin.
• Skrivtekniker, bl.a metoden dialektisk anteckningsbok. Vi sitter och skriver tillsammans, med papper och penna i ett och samma rum, och prövar metoder som hjälper oss att undersöka befintliga och hågkomna platser för att stimulera fantasiflöden, att formulera nya idéer och överkomma inre hinder.

I sista ledet förenas dessa bägge olika komponenter. Var och en utformar vi vår egen berättelse utifrån en kroppsligt läst plats, i text- och/eller bildform.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra steg.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande och Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Plats söker manus är 60 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till kursen.

Share |
Foto: Ubbe Paulsson
Foto: Ubbe Paulsson

Plats söker manus

Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
ht 2015 (november-december), helfart

Startar: 23 november 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

Kontakt/lärare

Alexander Skantze
Gästlärare i filmmanus/dramaturgi
alexander.skantze@uniarts.se

Aleksandra Czarnecki Plaude
Lektor i rörelsegestaltning
aleksandra.plaude@uniarts.se


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.