Gruppfoto av studenterna på utbildningen Performativ kritik

Performativ kritik – kropp, framförande, tolkning

Performativ kritik – kropp, framförande, tolkning är en fristående kurs på halvtid (30 hp) som startar hösten 2012.

Konstnärers, författares, musikers och skådespelares arbete syftar vanligen till att skapa konstverk, men de konstnärliga praktikerna kan också ses som kunskapsprocesser.

  • Vad lär oss olika sätt att framföra en dikt eller en översättning om dikten och översättningen?
  • Hur förhåller sig det konstnärliga verket till det som den avbildar eller handlar om?
  • Vad kan vi vidare lära av en filosofisk text genom att läsa stycken av texten i kör?
  • Vad kan vi lära av ett historisk skeende, säg kårhusockupationen eller en interpellationsdebatt, genom att iscensätta eller tonsätta dem?
  • Vad kan vi förstå av budgetpropositionen genom att mima den eller av polisinstruktionen genom att pröva dess metriska förutsättningar?

Att interpretera ett musikstycke eller en pjäs, att teckna en kropp, att översätta, läsa eller skriva en dikt handlar om att pröva sig fram, kroppsligt och intellektuellt, tills det ”rätta sättet” infinner sig. En kritisk praktik, som i vissa avseende liknar men som också avviker från vetenskaplig tolkning, utan att därför vara mindre sträng.

Innehåll och upplägg

Performativ kritik har utvecklats i samarbete mellan Fria Seminariet för Litterär kritik, Kungl. Konsthögskolan och Stockholms dramatiska högskola. Kursen behandlar, prövar och utvecklar den konstnärliga tolkningens kunskapsvärden i teori och praktik. Det sker genom att vi odlar ett gemensamt samtal kring konst och kunskap med utgångspunkt i kursdeltagarnas enskilda projekt, genom relevant litteratur och i dialog med de inbjudna föreläsarna.

Förutom de föreläsningar och seminarier som ges inom kursens ram, finns det även möjlighet att delta i kompletterande teoriundervisning samt andra föreläsningar som arrangeras av Fria Seminariet för Litteraturkritik.

Något för dig?

Kursen som ges på svenska vänder sig till konstnärliga utövare från alla konstarter, liksom till verksamma kritiker. Du som ansöker bör vara lika intresserad av att diskutera andras projekt och synpunkter som att driva ditt eget, eftersom kursen i hög utsträckning vilar på samtalets grund.

Förkunskaper

Förkunskapskrav är konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i relevanta ämnen eller motsvarande kunskaper.

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut.

Din ansökan ska bestå av följande:

  • CV
  • referensmaterial (t.ex. bilder, video, text).
  • en beskrivning av en projektidé omfattande en A4
    Projektidé: Projektet kan vara alltifrån att skriva en essä, arbeta med en konceptuell frågeställning, till att med kropp, röst eller instrument konstnärligt tolka en text, ett fenomen eller objekt..
Share |

Performativ kritik – kropp, framförande, tolkning

Fristående kurs, 30 hp
ht 2012- vt 2013, halvtid

Startar: ht 2012

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursplan Performativ kritik