På drift (On the Road)

På drift (On the Road) – bildberättande i reportageform. Det här är en kurs om att berätta i bilder. Kurstiteln är inspirerad av På drift - originaltitel On the Road - Jack Kerouacs roman från 1957.

Antal studieplatser: 8

Under kursen får du undersöka olika sätt att arbeta med bilden som ett dramaturgiskt verktyg och se vilka möjligheter det finns för bild och ljud att vara drivande i reportageberättelser. Du prövar nya former och idéer för bildberättande och arbetar med att hitta och utveckla ditt eget form- och bildspråk.

För vem passar kursen?

Det här är en kurs på grundnivå för dig som vill utveckla din förmåga att använda bilden för att driva berättelsen framåt. Du kanske är reporter, fotograf eller redigerare och börjar tröttna på att använda snabba standardlösningar, kanske är du dokumentärfilmare eller frilansare som vill pröva nya former för bild- och ljudberättande.

Arbeta vid sidan om?

Kursen består av inspirationsföreläsningar, seminarier, workshops och eget arbete under handledning. Om dina arbetstider är flexibla kan du eventuellt arbeta deltid vid sidan av under delar av utbildningen. Det är dock viktigt att du deltar i de schemalagda aktiviteterna: föreläsningar, seminarier och workshopövningar.

Behörighet

Det finns inga formella förkunskapskrav, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, men det är meriterande om du har jobbat inom området.

Dispens

Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. I ansökningssysmet kryssar du nej på frågan om du har grundläggande behörighet och beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven.

Syfte

Syftet med kursen är att undersöka olika dramaturgiska tekniker för att föra berättelser framåt och förstå hur bild och ljud kan vara bärande i olika former av reportageberättelser. Du får prova olika former och idéer för bildberättande och arbeta med att utveckla din egen berättarteknik och dramaturgi.

Du får bland annat möjlighet att utveckla

  • de egna berättarverktygen, bland annat genom att studera hur andra har gått till väga och skriftligen sätta ord på din egen metod
  • dina egna tankar och idéer kring bildberättande i workshopbetonade övningar.

Innehåll och upplägg

Kursen består av föreläsningar och seminarier där vi studerar andra filmares formgrepp med fokus på bildberättande.

Tillsammans med andra kursdeltagare undersöker du olika former för bildberättande i flera roadmovieinspirerade workshopövningar. Ni får ge varandra feed-back för att stärka de nya kunskaperna om hur bilden kan användas som motor i berättandet.

Du får även handledning i reflektionsuppgifter och tid till fördjupade diskussioner. Förutom våra egna lärare kommer du att möta gästföreläsare.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Seminarier och workshops då vi undersöker, diskuterar och reflekterar kring bildberättande och bildens roll som drivande i berättelsen. 
  • Föreläsningar om bildberättande.
  • Praktiska övningar i bildberättande på temat På drift.

Kurslitteratur

Vi använder exempel på foto, reportage och filmer samt litteratur utifrån de teman som kursen behandlar. 

Share |
Filmteam
Filmteam

På drift (On the Road)

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
Heltid

Startar: ht 2012

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursplan