Nomadskolan

Nomadskolan är en workshop som leds av Ariane Mnouchkine och skådespelare från Théâtre du Soleil där studenterna under två veckor skapar teater kollektivt med de metoder som praktiseras på Théâtre du Soleil. Huvudmålet med Nomadskolan är att skapa kollektivt, så studenterna bor och lagar mat tillsammans, och själva workshopen äger rum i ett cirkustält på Fårö.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: 50
Undervisningsspråk: engelska

Nomadskolan är en fristående kurs som Stockholms dramatiska högskola/Stockholms konstnärliga högskola gör tillsammans med Théâtre du Soleil i Paris och Bergmancenter på Fårö. Théâtre du Soleil har under 50 år varit ett världsledande scenkonstkollektiv som under ledning av Ariane Mnouchkine utvecklat egna metoder för kollektivt skapande. Metoder som bygger på urgamla teatertekniker, men som formats vidare av teaterns medlemmar.

Deltagarna väljs ut genom praktiska prov i Stockholm under 9-10 juni. Du som söker bör vara intresserad av kollektivt skapande och nyfiken på att dela den resan med andra. Du är eller vill vara mimare, skådespelare, dansare, cirkusartist, sångare med mera. Har du någon annan funktion inom teatern så är du också välkommen. Alla studenter kommer arbeta ”på golvet”, så dina erfarenheter och din öppenhet är viktigare än din skolning.

Nomadskolan är en del av att Théâtre du Soleil vill genomföra uppsökande workshops i hela världen för att sprida kunskap om sina arbetsmetoder och samtidigt få nya impulser till sin egen verksamhet.

Upplägg

Kursen ges på Fårö 10-21 augusti. För att kunna tillgodogöra sig den är det en förutsättning att man kan delta under hela workshop-perioden på Fårö. Den 22-28 augusti ägnas åt examinationsdelen och består av skrivarbete, självständig reflektionsuppgift.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Urval

Du söker med ett personligt brev som beskriver varför du vill gå kursen. Sedan väljer en antagningsgrupp ut sökande som ska kallas till praktiska prov.

Om du får problem på din provdag (förseningar, etc.) kan du nå provvärden på mobiltelefon under perioden 9/6-10/6 på telnr: 0764/29 68 81.
OBS. Det går inte att lämna meddelande på denna telefon.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande, samt Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De praktiska proven äger rum i Stockholm 9-10 juni.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Nomadskolan är 36 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Du söker genom att mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Share |

Nomadskolan

Fristående kurs på grundnivå, 4,5 hp,
Pågår 10-28 augusti 2015, 10-21 augusti på Fårö, helfart

Startar: 10 augusti 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

Kursplan

Kontakt/lärare

Simon Norrthon
Lektor i skådespeleri, prefekt för Institutionen för skådespeleri
simon.norrthon@uniarts.se


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.