Mötesplats - Musik Teater Landskap

En internationell kurs på avancerad nivå i samarbete med ESMAE i Porto, Portugal, Winchester University, England och SLU, Alnarp, Sverige. Kursen, som ges inom ramen för Erasmusprogrammet, vänder sig till regissörer, koreografer, scenografer, ljusdesigners, skådespelare, sångare och andra inom scenkonstområdet samt landskapsarkitekter. Kursen ges på halvfart.

Ansökningstiden har gått ut.

Kursen fokuserar på mötet mellan konstnärliga upplevelser/erfarenheter och landskapsupplevelser/erfarenheter och vilken betydelse det kan få för publikens medverkan och det unika mötet. Kursen lyfter också fram hur de olika kunskapsområdena kan mötas och berika varandra och synliggöra arbetssätt och förväntade resultat inom respektive område.

Syfte och mål

Grundtanken är att konstnärer från olika discipliner inom scenkonst och landskapsarkitekter möts och arbetar tillsammans. Att genom mötet utveckla förmågan att skapa komplicerade platsspecifika projekt där idéer och erfarenheter från varje disciplin används.

 • att utveckla ett utökat kreativt ordförråd och därmed utveckla nya arbetsmetoder för att vidga vyerna inom de olika disciplinerna
 • att utveckla en utökad förmåga att hantera interdisciplinära utmaningar och konceptualisera idéer
 • att skapa en bredare interkulturell dialog baserad på "möten" i rummet
 • att utforska andra sätt att socialt engagera landskap och kultur och bidra till utvecklingen av nya sorters kulturella möjligheter
 • att vidga möjligheter för både scenkonst och landskapsarkitektur genom att skapa nya kreativa ramar och att lära av varandra i europeiska och internationella kulturella sammanhang
 • att börja bygga ett nätverk för vidare utforskning av detta hittills ganska okända interdisciplinära fält

Upplägg

Kursens workshoppar kommer att ske i landskapslaboratoriet i Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och i studior på Stockholms dramatiska högskola. Deltagare är studenter från Sverige, Portugal och England. Undervisningen ges av lärare från både StDH, SLU, Landskapsarkitektur, ESMAE, Porto och Winchester University, Performing Arts.

Kursen förbereds med en introduktion i varje land. Sedan genomförs en intensivare period som, tillsammans med studenter och lärare först i Alnarp och sedan Stockholm, kommer att bestå av flera workshoppar med reflekterande seminarier samt föreläsningar. Undersökningsperioden avslutas i respektive land där studenterna skriver en kortare uppsats och presenterar ett projekt som ett pågående arbete.

Kursträffar

Kursen startar med en introduktion för deltagare från StDH en dag i maj med föreläsningar och seminariediskussioner.

Sedan sker kursträffar i Alnarp och därefter Stockholm under perioden 2-18 juni 2014.

Kursen är på 9 hp varav 4,5 hp bygger på workshoppar, seminariediskussioner och föreläsningar i Alnarp/SLU och Stockholm/StDH i juni.

Ansökan ska bestå av

 • CV
 • en kortare beskrivning av varför du vill gå den här kursen
 • en beskrivning av ett projekt som du vill undersöka under kursen.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
  - Ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en relevant kandidatexamen eller ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens.

  - Ladda upp ditt CV (helst i PDF-format).

  - Skriv ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 4000 tecken (ca en A4).

  - Ladda upp en beskrivning av ett projekt som du vill undersöka under kursen, max 2 A4. Ladda upp beskrivningen i en textfil (helst i PDF-format).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Om avgifter

 

Share |

Mötesplats - Musik Teater Landskap

Fristående kurs på avancerad nivå, 9 hp
Pågår vår/sommar 2014, halvfart

Startar: Vt 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 mars 2014

Lärare

Erlingsdotter_Sara_100x124

Sara Erlingsdotter

Konstnärlig projektledare
Mötesplats - Musik Teater Landskap

Claes Peter Hellwig

Professor i teaterns kreativa processer