Mötesplats - musik, teater, landskap

Denna kurs ges i Portugal från den 10-20 juli.
”Mötesplats - musik, teater, landskap” är en internationell kurs på avancerad nivå, i samarbete med ESMAE i Porto i Portugal, Winchester University i England och SLU/Landskap i Uppsala och Alnarp. Kursen, som ges inom ramen för Erasmus + Strategiskt partnerskap, vänder sig till landskapsarkitekter, regissörer, koreografer, scenografer, ljusdesigners, skådespelare, sångare och andra scenkonstnärer.

Erasmusplus_logotyp_SV

I gränslandet mellan scenkonst och landskapsarkitektur

Kursen fokuserar på mötet mellan konstnärliga upplevelser/erfarenheter och landskapsupplevelser/erfarenheter och vilken betydelse det kan få för publikens medverkan och det unika mötet. Kursen lyfter också fram hur de olika kunskapsområdena kan mötas och berika varandra och synliggöra arbetssätt och förväntade resultat inom respektive område.

Mål

Den grundläggande tanken är att låta landskapsarkitekter och konstnärer från olika discipliner inom scenkonstområdet mötas och arbeta tillsammans för att utveckla förmågan att skapa komplexa platsspecifika projekt där idéer och erfarenheter från varje disciplin används.

  • Att utveckla ett utökat kreativt språk som möjliggör nya metoder och utvidgar synen på de olika disciplinerna.
  • Att utvidga förmågan att begreppsliggöra idéer och hantera utmaningen i att arbeta utanför sitt eget fält.
  • Att skapa en bredare interkulturell dialog baserad på möten i rummet
  • Att undersöka nya vägar att involvera samhället och landskapet genom att upptäcka nya möjligheter för kulturen.
  • Att bredda möjligheterna för både scenkonst och landskapsarkitektur att skapa nya kreativa ramar och lära från varandra i europeiska och internationella kulturella sammanhang.
  • Att börja bygga ett nätverk för fortsatta undersökningar av detta relativt okända interdisciplinära fält.

Upplägg

Kursen ges som en serie workshops i olika landskap i Porto med omgivningar och värd är ESMAE med deltagande studenter från Sverige, Portugal och England. Undervisningen ges av lärare från StDH, SLU/landskap, ESMAE och Winchester University, Performing Arts.

Kursen förbereds med en introduktion i varje land som följs av en intensivperiod på 10 dagar i Porto bestående av flera workshops, föreläsningar och seminarier. Kursen avslutas med inlämnandet av en skriftlig reflektion kring ett eget projekt.

Gemensamma kursdagar i Porto, Portugal

Kursen startar med en introduktion på StDH i Stockholm den 10 juni.

Det gemensamma arbetet med studenterna från StDH, SLU, ESMAE och WU sker i Porto från den 10 – 20 juli.

Studenter som antagits erhåller ett ekonomiskt bidrag för resor, boende och uppehälle under kursen.

Urval

Urval sker genom bedömning av skriftlig ansökan. Den skriftliga ansökan ska bestå av CV, en kortare beskrivning av varför man vill gå kursen samt en beskrivning av ett projekt som man vill undersöka under kursen.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs måste du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet är: kandidatexamen om 180 hp eller för kursen relevant reell kompetens. Om du söker på din yrkeserfarenhet ansöker du om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet är: konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen, eller för kursen relevant reell kompetens (enligt ovanstående länk), samt Engelska 5 eller motsvarande. Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-om du inte har en kandidatexamen och/eller en relevant kandidatexamen ska du ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt sexårsregeln. Använd helst pdf.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har minst Engelska 5 eller motsvarande. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker Mötesplats: musik, teater, landskap. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken).

-ladda upp en beskrivning av ett projekt som du vill undersöka under kursen, max två A4 (ca 8 000 tecken).

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Mötesplats: musik, teater, landskap är 60 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Mötesplats - musik, teater, landskap

Fristående kurs på avancerad nivå, 6 hp
Pågår 10 juni samt perioden 10-20 juli 2015, Helfart

Startar: 10 juni 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 5 mars 2015.

Kontakt/lärare

Porträttfoto av Claes Peter Hellwig

Claes Peter Hellwig
Professor i teaterns kreativa processer
claespeter.hellwig@uniarts.se

Claes Peter Hellwig har arbetat som teaterchef och dramaturg/dramatiker sedan 30 år och är även lärare i dramaturgi vid StDH.

Porträttfoto av Sara Erlingsdotter

Sara Erlingsdotter
Gästlärare/konstnärlig ledare Mötesplats - musik, teater, landskap
sara.erlingsdotter@uniarts.se
+46 70 877 86 92

Teater- och operaregissör och ledare av scenkonstverksamheten Himlabacken i Kivik.

Sara Erlingsdotter är gästlärare vid StDH för att utveckla Mötesplats - Musik, teater, landskap med fokus på internationellt samarbete och utbildning på avancerad nivå samt forskning.


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.