Mästarklass i berättande ht15

Mästarklass i berättande, en fristående kurs på avancerad nivå, leds av en av Sveriges mest erfarna filmklippare, Michal Leszczylowski. Kursen är för dig som vill beskriva och reflektera över klippningens roll i berättandet. Du får också tillfälle att relatera det egna arbetet till andras konstnärliga processer och etiska aspekter.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 4

Kursen vänder sig till dig som är regissör, klippare, manusförfattare eller skådespelare - och som vill träna upp förmågor såsom:

 • kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik
 • tolkningsförmåga
 • problemlösning
 • förmågan att generera nya idéer.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att du ska få utveckla och fördjupa din roll som berättare genom att klippa film. Du ska också reflektera över klipparbetet och tydliggöra din roll i relation till tidigare processer i filmarbetet såsom manus och inspelning. Efter avslutad kurs ska du på ett fördjupat sätt sätt kunna beskriva och reflektera över klipparens roll som berättare samt självständigt kunna relatera det egna arbetet till andras konstnärliga processer och etiska aspekter.

Innehåll och upplägg

Du arbetar mestadels enskilt med inspelat material utifrån olika perspektiv, men du får också klippa om scener som en kollega har klippt. Du fokuserar på din egen känslighet för att kunna ha den som kompass för att även kunna respektera andras perspektiv, reaktioner och idéer. Du får både enskild handledning och grupphandledning. Kursen består av seminarier med gästföreläsare och diskussion av work in progress samt iakttagelser i möte med publik.

Ur innehållet:

 • sökande efter kontrast och likheter mellan scener
 • att ändra scenens ursprungliga fokus och idé
 • att klippa om en scen som en kollega har klippt
 • att ändra sitt perspektiv från klipparens till publikens.

Urval

Urvalet sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen. Vid behov genomförs ett andra urval genom intervjuer.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i kursens kursplan. Grundläggande behörighet för studier på fristående kurser på avancerad nivå är genomgången utbildning på grundnivå. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet på grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte genomgått utbildning på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig kursen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna kurs är: Arbete med en långfilm eller motsvarande som regissör, klippare, manusförfattare eller skådespelare.
Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp studieintyg som styrker att du har genomgången utbildning på grundnivå. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har sådan utbildning ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp undertecknade intyg som styrker att du har arbetat med en långfilm eller motsvarande som regissör, klippare, manusförfattare eller skådespelare. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Mästarklass i berättande är 75 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till kursen.

Share |

Mästarklass i berättande ht15

Fristående kurs, avancerad nivå, 7,5 hp,
ht 2015 (november-december), helfart

Startar: 23 november 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

Kontakt/lärare

Michal Leszczylowski

Professor i filmklippning

michal.leszczylowski@uniarts.se

Michal Leszczylowski studerade vid DI 1976-78, och var därefter verksam som filmklippare.

Michal har bland annat samarbetat med Andrej Tarkovskij, Suzanne Osten, Liv Ullmann, Lukas Moodysson, Harald Hamrell, Pirjo Honkasalo, Margareta Garpe, Rainer Hartleb, Lars Norén och Josef Fares.


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.