Filmteam

Mästarklass i berättande 2013

Mästarklass i berättande, en fristående kurs på avancerad nivå, leds av en av Sveriges mest erfarna filmklippare, Michal Leszczylowski. Kursen är för dig som vill beskriva och reflektera över klipparens roll som berättare. Du får också tillfälle att relatera det egna arbetet till andras konstnärliga processer och etiska aspekter.

Antal deltagare: 4

Kursen vänder sig till dig som är regissör, klippare eller manusförfattare - och som vill träna upp förmågor som till exempel

 • kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik
 • tolkningsförmåga
 • problemlösning
 • förmågan att generera nya idéer.

Ansökan

När du har klickat på den rosa sökknappen i högerspalten ska du gå igenom tre steg:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Bifoga följande dokument:
 • Ett kort cv, max 1 A4
 • En text som styrker din erfarenhet som regissör, klippare eller manusförfattare i arbetet med en långfilm eller liknande, max 1 A4. Du kan själv skriva denna text som ska beskriva arbetet och din roll.
 • Ett personligt brev på högst 2 A4 sidor. Beskriv varför du söker denna utbildning.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att du ska få öva och utveckla din roll som berättare genom att klippa film. Du får möjlighet att  reflektera över klipparbetet och tydliggöra din roll i relation till tidigare processer i filmarbetet som till exempel manusarbete och inspelning.

Efter avslutad kurs ska du kunna

 • beskriva och reflektera över klipparens roll som berättare
 • använda olika metoder och perspektiv för att klippa material och reflektera över de val du gjort
 • relatera det egna arbetet till andras konstnärliga processer och etiska aspekter.

Innehåll och upplägg

Du arbetar mestadels enskilt med inspelat material utifrån olika perspektiv, men du får också klippa om scener som en kollega har klippt. Du fokuserar på din egen känslighet för att kunna ha den som kompass för att även kunna respektera andras perspektiv, reaktioner och idéer. Du får både enskild handledning och grupphandledning.

Kursen består av seminarier med gästföreläsare och diskussion av work in progress samt iakttagelser i möte med publik.

Ur innehållet:

 • välja material för dialoglös scen
 • karaktärernas psykologi kontra berättelsens krav, handling och reaktion inom scenen
 • musikläggning och ljudet som stämningsbärare, iakttagelser av egna reaktioner
 • sökande efter kontrast och likheter, att koppla ihop två eller flera scener och skapa ett flow
 • ändra scenens ursprungliga fokus och idé
 • ändra sitt perspektiv från klipparens till publikens.

Särskild behörighet

Du ska ha arbetat med minst en långfilm eller motsvarande som regissör, klippare eller manusförfattare.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?
Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |

Mästarklass i berättande 2013

Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
25 mars till 1 juni 2013, Heltid

Startar: 25 mars 2013

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursplan

Lärare

Michal Leszczylowski

Professor i filmklippning

Michal Leszczylowski studerade vid DI 1976-78, och var därefter verksam som filmklippare.

Michal har bland annat samarbetat med Andrej Tarkovskij, Suzanne Osten, Liv Ullmann, Lukas Moodysson, Harald Hamrell, Pirjo Honkasalo, Margareta Garpe, Rainer Hartleb, Lars Norén och Josef Fares.

 


 

 Kurslitteratur

 • Vogler, Christopher & McKenna, David (2011):
  Memo from the Story Department: Secrets of Structure and Character.
  Förlag: Michael Wiese Productions (230 sidor). ISBN: 9781932907971
 • Ondaatje, Michael (2004):
  The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing Film.
  Förlag: Alfred A. Knopf (339 sidor). ISBN: 9780375709821