Marknadskommunikation för scenkonst

Det här är en fristående kurs för dig som arbetsleder, köper in eller utför det arbete som ingår i en marknadskommunikativ plan. I kursen ingår exempelvis marknadskommunikativa grunder, omvärldsanalys. ekonomiplanering och sociala medier.

Kursen pågår

Kursen omfattar totalt tolv fyradagarsveckor under perioden 8 februari till 2 december 2011.

Syfte och mål

Kursens syfte är att

 • ge deltagarna kunskap i de delar som ingår i marknadskommunikation
 • praktiskt genomföra en marknadsplan. Detta görs genom föreläsningar, samtal, kontinuerlig uppgiftslösning, tentamen, studiebesök, projektarbete och genom diskussioner, tillsammans med deltagare på kursen och gästföreläsare.

Målgrupp

För dig som arbetsleder, köper in eller utför det arbete som ingår i en marknadskommunikativ plan: Marknadsförare, informatörer, producenter och projektledare som vill fördjupa sina kunskaper i marknadskommunikation inom scenkonstområdet.

Innehåll och upplägg

Kursen omfattar totalt tolv fyradagarsveckor och innehåller följande moment:

 • Marknadskommunikativa grunder
 • Marknadsplanen
 • Omvärldsanalys
 • Kulturpolitik
 • Internationell marknadskommunikation
 • Kostnadseffektiv ekonomiplanering
 • Press & PR
 • Sociala medier
 • Relationsmarknadsföring
 • Extern finansiering
 • Bildkommunikation
 • Projektarbete, genomförs i grupp under handledning och redovisas med uppdragsgivaren på plats
 • Feedback och utvärdering

I perioderna mellan undervisningsveckorna bör deltagarna ha tid att läsa den litteratur som ingår i kursen.

Projektarbetet i marknadskommunikation genomförs som ett verkligt uppdrag åt en organisation inom scenkonstområdet och presenteras för uppdragsgivaren.

Kursavgift

Avgiften 1 500 kronor täcker delar av kurslitteraturen.

Share |
möte
möte

Marknadskommunikation för scenkonst

Fristående kurs, 21 hp
Pågår februari - december 2011,

Lärare

Christina Molander

Christina Molander, har arbetat med de flesta former av kommunikation på ett stort antal scener runt om i landet. Både som chef, projektanställd och frilans. Är utbildad på IHR och Göteborgs Universitet. Hon har ång erfarenhet av att undervisa i marknadsföring på konstnärliga högskolor.

PeO Sander

PeO Sander har lång erfarenhet som producent/ekonom på flera institutionsteatrar. Han undervisar och arbetar som konsult med organisationsfrågor och teamutbildning inom hela scenkonstområdet.

Planerade gästlärare

 • Robert Bau, varumärkesstrateg marknadskommunikatör
 • Per Key Björcke, bildkommunikatör och projektledare
 • Titti Grahl, f.d. pressansvarig Riksteatern, frilans
 • Lena From, f.d. frilansjournalist
 • Marianne Nordin, projektledare
 • Åsa Edgren, verksamhetsledare Loco Motion