Kunskapsreflektion för scenkonst

Vad gör jag? Vad händer? När händer det? Varför då? Vad kan jag? Hur har jag lärt mig det?

Det här är en kurs för dig som vill utveckla förmågan till reflektion kring den egna konstnärliga yrkesutövningen.


Kursen pågår

Genom kursens olika steg sker en undersökande process, där du i kommunikation med andra reflekterar över dina praktiska erfarenheter, som du sedan redovisar i skriftliga uppgifter samt i en slutessä.

Syfte

Kursens syfte är att vi ska bekanta oss med teorier om den praktiska kunskapens natur och estetiska teorier. Kursen ska även ge möjlighet att pröva teorier och metoder från andra kunskapsområden. Vi prövar den konstnärliga kunskapen som personlig och integrerad i livspraktiken.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har flerårig praktisk yrkeserfarenhet inom de scenkonstnärliga områdena teater och/eller dans. Som kursdeltagare måste du ha tillgång till internet.
I kursen deltar även studenter från magisterutbildningen Internationell scenkonstproduktion.

Innehåll och upplägg

Kursen är upplagd som en serie seminarier, som innehåller föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar samt genomgångar av deltagarnas reflekterande texter. Mellan dessa träffar arbetar du självständigt med litteraturstudier, projektarbete och med skriftliga uppgifter. Redovisningar, handledning och diskussioner sker på en kursplats på internet.

Seminarierna kommer bland annat att behandla följande teman:

  • Yrkesidentitet/yrkeskunskap - yrkesmask
  • Att artikulera och kommunicera erfarenhet genom berättande/demonstration
  • Dialog som kunskapsmetod
  • Spelreglerna - kulturanalys av konstnärskapet som yrke, betydelsen av maktstrukturer
  • Den konstnärliga processen, identifiering och beskrivning av moment och aspekter
  • Källredovisning - referensmetoder till teori och konstverk
  • Kropp, jag och tanke - utblick mot kognitionsvetenskap och fenomenologi

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i så fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Läs mer om validering av reell kompetens.

Share |
kvinna i profil
kvinna i profil

Kunskapsreflektion för scenkonst

Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
Pågår okt 2010 - april 2011, Halvtidsstudier

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Lärare

Barbro Smeds

Professor i konstnärlig kunskapsbildning

Barbro Smeds har arbetat på DI sedan 2006. Hon har mångårig och bred erfarenhet som dramatiker och regissör. Tillsammans med Bodil Persson har hon hållit följande kurser på avancerad nivå: Identitet Roll och Karaktär 2004/2005, Veta att Veta hur, Veta när 2005/2006 samt Kunskapsreflektion för scenkonst 2009.

Bodil Persson

Lektor i dans

Bodil Persson har arbetat med kursverksamhet och uppdragsutbildning på Dans och Cirkushögskolan. Hon arbetar också som föreläsare/pedagog och dramaturg. I sin undervisning fokuserar Bodil på kunskapsteoretiska och kulturanalytiska perspektiv.

Under kursen kommer även ett flertal gästlärare att medverka.