Kunskapsreflektion

Vad gör jag? Vad händer? När händer det? Varför då? Vad kan jag? Hur har jag lärt mig det? Det här är en kurs för dig som vill utveckla förmågan till reflektion kring den egna konstnärliga yrkesutövningen. Genom kursens olika steg sker en undersökande process, där du i kommunikation med andra reflekterar över dina praktiska erfarenheter, som du sedan redovisar i skriftliga uppgifter samt i en slutessä.

Antal deltagare: 8

Tider för träffar

Vårterminen 2012

 • 27-28 januari
 • 24-25 februari
 • 23-24 mars
 • 27-28 april
 • 25-26 maj

Höstterminen 2012

 • 24-25 augusti
 • 28-29 september
 • 23-24 november

Syfte

Kursens syfte är att vi ska bekanta oss med teorier om den praktiska kunskapens natur och estetiska teorier. Kursen ska även ge möjlighet att pröva teorier och metoder från andra kunskapsområden. Vi prövar den konstnärliga kunskapen som personlig och integrerad i livspraktiken.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har flerårig praktisk yrkeserfarenhet inom de scenkonstnärliga områdena teater och/eller dans. I kursen deltar även studenter från magisterutbildningen Internationell scenkonstproduktion.

Obs! Som kursdeltagare måste du ha tillgång till internet.

Innehåll och upplägg

Kursen är upplagd som en serie seminarier, som innehåller föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar samt genomgångar av deltagarnas reflekterande texter. Mellan dessa träffar arbetar du självständigt med litteraturstudier, projektarbete och med skriftliga uppgifter. Redovisningar, handledning och diskussioner sker på en kursplats på internet.

Seminarierna kommer bland annat att behandla följande teman:

 • Yrkesidentitet/yrkeskunskap - yrkesmask
 • Att artikulera och kommunicera erfarenhet genom berättande/demonstration
 • Dialog som kunskapsmetod
 • Spelreglerna - kulturanalys av konstnärskapet som yrke, betydelsen av maktstrukturer
 • Den konstnärliga processen, identifiering och beskrivning av moment och aspekter
 • Källredovisning - referensmetoder till teori och konstverk
 • Kropp, jag och tanke - utblick mot kognitionsvetenskap och fenomenologi

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i så fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |
silhuetter av människor
silhuetter av människor

Kunskapsreflektion

Fristående kurs på avancerad nivå, 20 hp
27 jan-24 nov 2012, halvtid

Startar: vt 2012

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursansvariga

Barbro Smeds

Professor i konstnärlig kunskapsbildning

Barbro Smeds är professor i konstnärlig kunskapsbildning på DI sedan 2006. Barbro har mångårig och bred erfarenhet som dramatiker och regissör. Tillsammans med Bodil Persson har hon hållit följande kurser på avancerad nivå: Identitet Roll och Karaktär (2004/2005), Veta att Veta hur, Veta när (2005/2006) samt Kunskapsreflektion för scenkonst (2009).

 

Bodil Persson

Lektor i dans på Dans och Cirkushögskolan

Bodil Persson arbetar som föreläsare/pedagog och dramaturg. I sin undervisning fokuserar Bodil på kunskapsteoretiska och kulturanalytiska perspektiv.

Under kursen kommer även ett flertal gästlärare att medverka.

Kursplan