Kurslitteratur för Kunskapsfilosofi 2

Här följer en lista med kurslitteratur och övriga läromedel som ska användas under kursen. Den finns även som pdf i högerspalten.

Arendt, Hannah: Människans villkor. Vita activa. Daidalos. 1998. (150 sidor)

Bergendal, Gunnar: Ansvarig handling. Uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning. Dialoger. 2003. (30 sidor)

Josefson, Ingela: Traditionen svensk nordistik i Humaniora på undantag? Humanistiska forskningstraditioner i Sverige. En antologi av Tomas Forser. Norstedt. 1978. (20 sidor)

Liedman, Sven-Eric: Humanistiska forskningstraditioner i Sverige. Kritiska och historiska perspektiv i Humaniora på undantag? Humanistiska forskningstraditioner i Sverige. En antologi av Tomas Forser. Norstedt. 1978.

Nordenstam, Tore: Konst och moral, 2012, (se www.torenordenstam.se) (14 sidor)

Nussbaum, Martha: The Fragility of Goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy. Cambridge. 1986. (100 sidor)

Tilghman, B.R: But is it Art? The Value of Art and the Temptation of Theory. Oxford. 1984. (100 sidor)

Toulmin, Stephen: Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity. Chicago. 1990. How medicine saved the Life of Ethics i New directions in Ethics. The challenge of Applied Ethics. New York. 1986. (10 sidor)

Wittgenstein, Ludwig: Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Oxford. 1966. (40 sidor).

Dessutom tillkommer ytterligare litteratur under kursens gång.

Share |

Kurslitteratur