Kunskapsfilosofi 2

En fördjupande fortsättningskurs på forskarnivå i Kunskapsfilosofi, 10 hp, startar 31 januari 2013.

Antal deltagare: 15

Särskild behörighet

Kunskapsfilosofi 2 är en fortsättningskurs på forskarnivå och vänder sig till dem som har deltagit i kursen Kunskapsfilosofi som gavs av StDH under läsåret 2011-2012. Den är också öppen för doktorander vid andra lärosäten samt för dig som är behörig för doktorandstudier.

För att vara behörig att söka ska du ha genomgått kursen Kunskapsfilosofi, 10 hp, eller ha motsvarande kunskaper.

Syfte och mål

Kursens syfte är att fördjupa den kunskapsteoretiska grunden inom i första hand konstnärliga kunskapsområden. Kursen ger ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt till det egna forskningsfältet.

Efter avslutad kurs ska du kunna

  • analysera den praktiska kunskapen som utövas inom konstnärliga yrken utifrån kunskapsfilosofiska och kunskapsteoretiska traditioner och perspektiv
  • utforska praktiken inom det egna arbetsfältet med hjälp av relevanta metoder och begrepp
  • reflektera kritiskt  över ditt eget forskningsfält.

Upplägg

Kursen hålls i Stockholms dramatiska högskolas lokaler. Undervisningsformen är föreläsningar och seminarier.

Examination

Du får skriva en  vetenskaplig essä som ventileras vid ett slutseminarium med utsedda opponenter.

Planerade kursdagar

  • 31 januari - februari klockan 10.00-16.00
  • 21-22 mars klockan 10.00-16.00
  • 16-17 maj klockan 10.00-16.00

Språk

Svenska som huvudspråk; andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

Share |

Kunskapsfilosofi 2

Fristående fortsättningskurs på forskarnivå, 10 hp
vt 2013, Heltid

Startar: 31 januari 2013

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursplan

Kursledare

Kursledare är Ingela Josefson, gästprofessor och forskningschef vid Stockholms dramatiska högskola.

Huvudföreläsare är Tore Nordenstam, professor emeritus i filosofi vid Universitetet i Bergen.


Litteratur