Kunskapsfilosofi, kurslitteratur

Följande kurslitteratur och övriga läromedel kommer att användas under forskarutbildningskursen Kunskapsfilosofi.

 • Aristoteles (1988) Den nichomakiska etiken. Första boken. (i översättning av Mårten Ringbom) Göteborg (30 s)
 • Coetzee, J.M (2001) What is a Classic? I: Stranger Shores; Literary Essays. Penguin books. (19 s)
 • Gadamer, H.G (1997) Sanning och metod. Daidalos. Göteborg. (50 s)
 • Johansen, A. (2003) Samtalens tynne tråd. Spartacus
 • Larsson, H. (1997) Intuition. Några ord om diktning och vetenskap. Dialoger. Stockholm (82 s)
 • Nordenstam, Tore (1993) Från konst till vetenskap. Carlssons. Stockholm (250 s) :
  - (2005) Exemplets makt. Dialoger. Stockholm (190 s)
  - (2011) Etik och praktisk kunskap. Internet edition. (138 s)
 • Montaigne, M. (1986) Essayer. Ur tredje boken: Om erfarenheten. Atlantis. Stockholm
 • Platon (2001) Dialogen Protagoras. Stockholm (50 s)
 • Skjervheim, H. (2002) Deltakar og tilskoda i Mennesket. Universitetsforlaget. Oslo (10 s)
 • Sofokles Antigone (2003) Elleström. Lund (96 s)
 • Wittgenstein, L. (1996) Filosofiska undersökningar (ca 50 s) Thales. Stockholm (50 s)

 

Share |