Kunskapsfilosofi 1

Kurs i Kunskapsfilosofi på avancerad nivå. Kursen ges på halvfart.

Ansökningsperioden har gått ut.

StDH utlyser en kurs i kunskapsfilosofi på avancerad nivå. Kursens syfte är att studenten fördjupar sig i den kunskapsteoretiska grunden inom främst konstnärliga områden.

Kursledare: professor Ingela Josefson och professor Tore Nordenstam.

Kursen pågår intensivt under följande dagar: 26-28 mars, 14-15 maj, 11-12 juni.

Kursen samläses med Kunskapsfilosofi 1, forskarutbildningsnivå. Är du antagen som doktorand, läs mera på Stockholms konstnärliga högskolas hemsida.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
    - ditt examensbevis som styrker att du har en relevant kandidatexamen alternativt en ansökan om validering av reell kompetens.

    - ett personligt brev där du beskriver varför du söker till Kunskapsfilosofi 1. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8 000 tecken (ca 2 A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Share |

Kunskapsfilosofi 1

Fristående kurs på avancerad nivå, 10 hp
Pågår vt 2014, halvfart

Startar: Vt 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 14 februari 2014

Kursplan