Kompletterande skådespelarutbildning

En ettårig skådespelarutbildning för yrkesverksamma scenkonstnärer. Kursen ges på grundnivå, ej nybörjare, och riktar sig till dansare, sångare och musikalartister som vill erövra grundläggande kunskap i skådespelargestaltning.

Ansökningstiden har gått ut.

Det här är en efterfrågad kurs som tidigare getts av Teaterhögskolan och som nu ges av StDH. Det är ett år för dig som i ditt yrkesutövande efterfrågar en trygghet i att agera med rollarbete och text på scenen. Det är en grundläggande skådespelarutbildning med tonvikt på arbetet med text. Kursen innehåller inget produktionsarbete, men däremot flera redovisningar av enklare karaktär. Kursen är på heltid.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

 • Skådespelargestaltning
 • Textanalys
 • Textinterpretation
 • Språklig gestaltning
 • Röstträning

Kursen leds av Ulrika Malmgren, lektor i scenisk gestaltning. Du kommer som kursdeltagare att möta lärare från StDH såväl som gästlärare.

Vem kan söka

Kursen riktar sig till yrkesverksamma scenkonstnärer som saknar en kandidatexamen i skådespeleri.

Urval

Du söker med ditt cv och ett personligt brev. Efter ansökningstiden kan det vid behov genomföras intervjuer.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Särskild behörighet

För att vara behörig till den här utbildningen behöver du också ha dokumenterad erfarenhet av minst ett års yrkesarbete som scenartist. Vi ger inte dispens från kravet på särskild behörighet.

Om du bedöms uppfylla behörighetskraven, går du vidare till urval. Du måste alltså visa att du är behörig för att kunna vara med i urvalet.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  - ett eller flera undertecknade intyg som styrker din erfarenhet av minst ett års yrkesarbete som scenartist (helst i PDF-format). Intyget/intygen kan vara skrivet/skrivna av en uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartner, producent, medarbetare/kollega eller dylikt. Vi accepterar inte länkar till webbsidor eller dylikt.

  -ditt cv, helst i pdf-format.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, helst i pdf-format, max 8 000 tecken (ca 2 A4).

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Kompletterande skådespelarutbildning är 480 000 SEK (ett år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Kompletterande skådespelarutbildning

Fristående kurs på grundnivå, 60 hp
Pågår 2015, Helfart

Startar: 12 januari 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 8 oktober 2014